Naziv
Povijesna sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
125999
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Kolegij ima dva cilja. Prvi je cilj upoznati studente s područjem povijesne sociolingvistike, u kojem znanstvenici koji istražuju povijest pojedinih jezika kombinirajući metode povijesne lingvistike s metodama sociolingvistike tako da bi rekonstruirali procese jezičnih promjena u društvenom kontekstu. Istraživanja u ovom području obično se usredotočuje na pismene tekstove koji najviše sliče govornom jeziku (npr. osobna pisma, igrokaze i sudske zapise). Drugi je cilj kolegija da studenti dobivaju iskustvo s radom na povijesno-sociolingvističkom korpusu. Svaki će student prepisati i analizirati osobna pisma koja su pisali govornici hrvatskog jezika krajem 19. i početkom 20 stoljeća. Iako je ovaj projekt prvenstveno lingvističke prirode, zanimljiv će biti i studentima iz drugih znanstvenih područja (povijesti, sociologije itd.), jer spomenuta pisma sadrže informaciju o svakodnevnim problemima i iskustvima običnih ljudi koji su živjeli u Hrvatskoj prije sto i više godina.
Sadržaj
 1. Uvod i opis studentskih obaveza
 2. Sinkronija i diakronija
 3. Povijesna sociolingvistika: počeci i opći ciljevi
 4. Primijenjivanje suvremenih sociolingvističkih metoda na podatke iz prošlosti
 5. Uloga lingvističkog korpusa u istraživanjima jezične varijacije
 6. Privatna pisma i stare novine kao izvori u povijesno-sociolingvističkoj analizi
 7. Drugi izvori u povijesno-sociolingvističkoj analizi
 8. Ortografske varijable
 9. Fonološke varijable
 10. Gramatičke varijable
 11. Leksičko-semantičke varijable
 12. Utjecaj staleža, dobi i roda (spola) na lingvističku variaciju
 13. Društvene mreže i mobilitet u odnosu na lingvističku varijaciju
 14. Jeziča promjena motivirana iznutra / izvana
 15. Prezentacije studentskih istraživanja

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku.
 2. Studenti će imati iskustvo sa sastavljenem povijesnog lingvističkog korpusa
 3. Studenti će imati bolje znanje o hrvatskom jeziku i općem životu u hrvatskoj prije 150 godina.
 4. Studenti će moći prepoznati i vrednovati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće.
Metode podučavanja
Predavanja će se usredotočiti na teoriju povijesne sociolingvistike i na metode i rezultate istraživanja u tom polju koji se bave poviješću engleskog i drugih jezika.
Seminari će se baviti problemima i zanimljivostima koji se pojavljuju u praktičnom radu sastavljenja povijesnog lingvističkog korpusa hrvatskih osobnih pisama.
Metode ocjenjivanja
Studentske obaveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji se sastoje od redovitog pohađanje nastave, provjere čitanja primarne i sekundarne literature, pripreme za nastavu, pravovremene predaje jednog grupnog izvještaja i pravovremene predaje individualnog seminarskog rada. Seminarski rad čini 40%, grupni izvještaj 30%, a ostali elementi kontinuirane provjere znanja 30% ocjene. Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. Hernandez Campoy, Juan M. & J. Camilo Conde Silvestre (eds.). 2012. The Handbook of Historical Sociolinguistics. Wiley-Blackwell.
 2. Russi, Cinzia. 2016. Current Trends in Historical Sociolinguistics. Warsaw, Poland: De Gruyter Open Poland. https://doi.org/10.1515/9783110488401
 3. Anita Auer, Daniel Schreier & Richard Watts (eds.). 2015. Letter Writing and Language Change [Studies in English Language]. Cambridge: Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Barton, David & Hall, Nigel (eds.). 1999. Letter writing as a social practice (Studies in Written Language and Literacy 9). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 2. Brozović, Dalibor i Pavle Ivić (1988), Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb: Jugoslavenski i leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.
 3. Lass, Roger. 1997. Historical linguistics and language change. (Cambridge Studies in Linguistics 81). Cambridge: C.U.P.
 4. Moguš, Milan 1995. A History of the Croatian Language: Toward a Common Standard. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Translated by Alexander D. Hoyt & Lelija Sočanac.
 5. Nevalainen, Terttu & Raumolin-Brunberg, Helena (eds.). 1996. Sociolinguistics and language history: Studies based on the Corpus of Early English Correspondence (Language and Computers: Studies in Practical Linguistics 15). Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi.
 6. Nevalainen, Terttu & Raumolin-Brunberg, Helena. 2003. Historical sociolinguistics: Language Change in Tudor and Stuart England. London: Pearson Education.
 7. Nevalainen, Terttu & Tanskanen, Sanna-Kaisa (eds.). Letter writing (Benjamins Current Topics 1). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. [previously published in the Journal of Historical Pragmatics, 5:2 (2004)]
 8. Romaine, Suzanne. 1982. Socio-historical linguistics: Its status and methodology (Cambridge Studies in Linguistics 34). Cambridge: C.U.P.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar