Naziv
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
15
Šifra
124481
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Provjera znanja i kompetencija samostalnog istraživanja i ovladanosti metodologijom izrade stručnoga rada.
Provjera vladanja metajezikom, te samostalnoga izražavanja i strukturiranja opsežnijeg teksta na rumunjskom jeziku.
Sadržaj
 1. Izrada diplomskog rada na rumunjskom jeziku uz kontinuirane konzultacije s mentorom.
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Ishodi učenja
 1. isplanirati strukturu te izraditi vlastiti pisani rad na rumunjskom jeziku, istražujući primarni i sekundarni korpus te prikupljajući podatke
 2. prezententirati i obrananiti diplomski rad na rumunjskom jeziku
 3. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN210 razvijati vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području rumunjskog jezika i književnosti, kulture i jezikoslovlja RN204 isplanirati strukturu te izraditi vlastiti pisani rad na rumunjskom jeziku, istražujući primarni i sekundarni korpus te prikupljajući podatke RN212 samostalno voditi i izvršavati poslove te prenositi znanja vezana uz stecene jezicne kompetencije
Metode podučavanja
Individualne konzultacije studenta s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada ocjenjuje diplomski rad, vodeći računa o načinu obrade problema, opsegu istraživanja te vladanju rumunjskim jezikom.

Obavezna literatura
 1. Određena odabranom temom rada i programom studija.
Dopunska literatura
 1. Određena odabranom temom rada i programom studija.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij