Naziv
Kognitivna sintaksa i semantika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117628
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je studente upoznati s različitim pristupima unutar kognitivne lingvistike koji iz različitih prespektiva pristupaju opisu značenja kao temeljne podloge u razumijevanju garamtičkih struktura, posebice za hrvatski jezik važnih morfoloških struktura i sintaktičkih struktura.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne suvremene smjerove razvoja kognitivne lingvistike.
 2. Izdvojiti temeljne principe izgradnje značenja
 3. Usporediti prednosti i nedostatke pojedinih principa izgradnje značenja pri opisu određenih jezičnih pojavnosti
 4. Primijeniti neki od principa izgradnje značenja pri opisu pojedinih jezičnih elementa.
 5. Procijeniti primjenjivost pojedinih metoda kognitivne lingvistike pri opisu jezične građe.
 6. Analizirati jezičnu građu odabranom metodom kognitivne lingvistike.
 7. Samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke u okviru određene kognitivnolingvističke metode.
 8. Stručno argumentirati u raspravama o kognitivnoj lingvistici.
 9. Vrednovati prednosti i nedostatke pojedinih smjerova u kognitivnoj lingvistici
 10. Argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz kognitivne lingvistike na hrvatskom i engleskom jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar