Naziv
Lingvistika za romaniste
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
184207
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Usvajanje pojmova lingvističke analize i mogućnosti njihove primjene na konkretno opisivanje romanskih idioma.
Sadržaj
 1. Uvodni sat - upoznavanje s temama kolegija i obvezama studenata
 2. Kratka povijest romanistike
 3. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (fonologija)
 4. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (morfologija)
 5. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (sintaksa I.)
 6. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (sintaksa II.)
 7. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (leksik I.)
 8. Sustavan pregled temeljnih lingvističkih pojmova (leksik II.)
 9. Rezimiranje i provjera znanja
 10. Lingvističke teorije utemeljene na opisu romanskih idioma I.
 11. Lingvističke teorije utemeljene na opisu romanskih idioma II.
 12. Kontrastivna analiza određenog romanskog idioma u odnosu na ostale romanske idiome
 13. Suvremeni pristupi u romanistici I.
 14. Suvremeni pristupi u romanistici II.
 15. Rezimiranje i provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razlikovati i usporediti različite teorijske pristupe lingvističkom opisu romanskih jezika na fonološkom, morfološkom, semantičkom i sintaktičkom planu.
 2. Studenti će moći primijeniti odabrane teorijske pristupe na elemente fonološkog, morfološkog, semantičkog i sintaktičkog plana odabranog romanskog jezika.
 3. Studenti će moći analizirati glavne elemente u odabranom lingvističkom tekstu i povezati ih s ranije usvojenim znanjima.
Metode podučavanja
Predavanja (s aktivnim uključivanjem studenata), seminari, samostalni rad.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Lausberg, Heinrich: Lingüística romanica. 1965. Madrid: Gredos.
 2. Vidos, B. E.: Manual de lingüística romanica. 1973. Madrid: Aguilar.
Dopunska literatura
 1. Harris, Martin / Vincent, Nigel: The Romance Languages. 1990. New York: Oxford University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar