Naziv
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
117739
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Znanja: upoznati se s temeljnom dilemom arhitekture 19. stoljeća – koji stil izabrati pri projektiranju građevine
Vještine: Razvijanje sposobnosti istraživanja povijesti gradnje na primjeru odabranih građevina, te oblikovne analize arhitektonskih djela.
Kompetencije: interpretacija djela i pojava u arhitekturi 19. st.
Sadržaj
 1. Uvod u osnovna pitanja arhitekture 19. stoljeća
 2. Počeci teoretskih razmatranja o odabiru stila u 18. i prvoj polovini 19. stoljeća
 3. Klasicizam
 4. Neogotika
 5. Stil oblog luka (Rundbogenstil)
 6. Izbor stila u drugoj polovini 19. st.: Neogotika i neoromanika
 7. Izbor stila u drugoj polovini 19. st.: Neorenesansa
 8. Izbor stila u drugoj polovini 19. st.: Neobarok, neomaurski stil i drugi stilovi
 9. Secesija i historicizam
 10. Terenska nastava: Mirogoj
 11. Terenska nastava: Katedrala u Zagrebu
 12. Terenska nastava: Palača bogoštovlja i nastave zemaljske vlade u Zagrebu
 13. Terenska nastava: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 14. Terenska nastava: Zgrada stare Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Usvojiti znanja o stilskim kategorijama arhitekture 19. stoljeća
 2. Razviti vještine analiziranja arhitektonskih ostvarenja 19. stoljeća putem seminarskih radova
 3. Kontekstualizirati događanja u arhitekturi 19. st. s političkom, ekonomskom i kulturnom povijesti toga vremena
 4. Koristiti se stručnom literaturom u pripremi seminarskog rada
 5. Razviti vještine intepretacije arhitektonskih djela na terenu
 6. Razviti kritičko razmišljanje o interpretaciji arhitektonskih ostvarenja
Metode podučavanja
Frontalna predavanja, seminari, vježbe, terenski rad, e-učenje, diskusije, mentorirana samostalna istraživanja studenata.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispiti (dva kolokvija ili jedan test i jedan seminar).
Ocjenu sadržava:

15% pismena verzija seminara na temu iz povijesti arhitekture 19. stoljeća
42,5% prvi kolokvij, 42,5 % drugi kolokvij; ili 85% pismeni ispit tijekom ispitnih rokova

Obavezna literatura
 1. David Watkin, Robin Middleton, Architecture of the Nineteenth Century, Phaidon Inc Ltd, London, 2003.
 2. Barry Bergdoll, European architecture 1750-1890, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000.
 3. Henry-Russell Hitchcock, Architecture: Nineteenth an Twentieth Centuries, Yale University Press, Pelican History of Art, New Haven and London, 1987. (odabrana poglavlja)
 4. Historicizam u Hrvatskoj, Katalozi izložbe 1 i 2, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar