Naziv
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
124458
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Nabrajanje i argumentirano obrazlaganje osnovnih konzervatorskih teorija i metoda primijenjenih u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća. Uspoređivanje s europskim kontekstom. Korištenje temeljne znanstvene terminologije. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. Istraživanje i zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama do prve polovice XIX st. (J. Spon & G. Wheeler, D. Farlati, J. B. Fischer von Erlach, R. Adam, A. Fortis, J. Bajamonti, L.F. Cassas).
 2. Istraživanje i zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama do prve polovice XIX st. ( F. i K. Lanza, F. Carrara, V. Andrić).
 3. Osnivanje i djelovanje c. kr. Središnjeg povjerenstva u hrvatskim zemljama (I. Kukuljević-Sakcinski, K. Weiss, F. Bulić, A. Riegl, M. Dvořák).
 4. Zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama u drugoj polovici XIX st. (A. Hauser, A. Perišić, L. Jelić, F. Bulić).
 5. Zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama u drugoj polovici XIX st. ( J.J. Strossmayer, F. v. Schmidt, I. Kršnjavi, H. Bolle, I.K. Tkalčić, J. Brunšmid).
 6. Zaštita spomenika u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća do I svjetskog rata, vrijeme Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne države Hrvatske. (F. Bulić, Gj. Szabo, Lj. Karaman, K. Strajnić)
 7. Odrazi svjetskih i europskih kretanja na zaštitu kulturne baštine u Hrvatskoj. Definiranje biološke i aktivne zaštite.
 8. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata: obnova nakon ratnih razaranja, zakonodavstvo i organizacija službe zaštite, intervencije na graditeljskim cjelinama i pojedinačnim građevinama, interpolacije. (M. Prelog, G. Gamulin, C. Fisković, J. i T. Marasović, I. Maroević i dr.
 9. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (obnova Zadra)
 10. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (Dioklecijanova palača u Splitu)
 11. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (interpolacije u Zagrebu, Splitu i Rijeci)
 12. Školovanje za zaštitu spomenika u Hrvatskoj.
 13. Obnova nakon prirodnih katastrofa (potres u Dubrovniku).
 14. Kulturna baština u Hrvatskoj u Domovinskom ratu: razaranja i obnova.
 15. Kulturna baština u Hrvatskoj u Domovinskom ratu: razaranja i obnova.

Ishodi učenja
 1. Nabrajanje i argumentirano tumačenje teorije i metode konzerviranja.
 2. Poznavanje lika i djela protagonista.
 3. Povezivanje teorijskih idejā i konzervatorskih intervencija na objektu.
 4. Usmeno i pismeno komuniciranje ideja.
 5. Stjecanje istraživačkih vještina.
 6. Sposobnost analiziranja i sintetiziranja izvornih tekstova i arhivske građe
Metode podučavanja
Predavanja, terenska nastava, e-učenje, samostalni zadaci (seminarski radovi).
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, kvaliteta seminarskog rada, sudjelovanje u diskusijama.

Obavezna literatura
 1. FORTIS, A., Put po Dalmaciji, Globus, Zagreb, 1984. (odabrana poglavlja)
 2. KEČKEMET, D., Louis Francois Cassas i njegove slike Istre i Dalmacije 1782; Zagreb, Rad JAZU, 1978, knjiga 379. (odabrana poglavlja)
 3. KEČKEMET, D., Robert Adam - Dioklecijanova palača i klasicizam, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 2003. (odabrana poglavlja)
 4. ŠPIKIĆ, M., Francesco Carrara. Polihistor, antikvar i konzervator (1812.-1854.), Književni krug, Split, 2010. (odabrana poglavlja)
 5. DAMJANOVIĆ, D., Arhitekt Herman Bollé , Leykam international, 2013. (odabrana poglavlja)
 6. PIPLOVIĆ, S., Alois Hauser u Dalmaciji; Društvo prijatelja kulturne baštine Split, Split, 2002. (odabrana poglavlja)
 7. MARKOVIĆ, S.; Ćiril Metod Iveković - arhitekt i konzervator, DPUH, Zagreb, 1992. (odabrana poglavlja)
 8. BULIĆ, F., KARAMAN, Lj.; Palača cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb, 1927.
 9. HORVAT, A., Konzervatorski rad kod Hrvata, Hrvatski državni konzervatorski zavod, Zagreb, 1944.
 10. PIPLOVIĆ, Stanko; Harold Bilinić 1894.-1984.; Split, Društvo arhitekata Splita, 1994.
 11. NENADIĆ, R., Obnova Zadra nakon 2. svj. rata (1944-1991.g.), FF/OPU - diplomski rad, Zagreb, 1998. (odabrana poglavlja)
 12. FISKOVIĆ, C., MARASOVIĆ, J.; Prilog proučavanju i zaštiti Dioklecijanove palače u Splitu, JAZU, Zagreb, 1950, knjiga 279 i grafički prilozi (odabrana poglavlja)
 13. MARASOVIĆ, Tomislav; Dioklecijanova palača - svjetska kulturna baština Split - Hrvatska, Naklada Dominović-Buvina, Zagreb, 1994. (odabrana poglavlja)
 14. KNEŽEVIĆ, S., ŠERBETIĆ, B.; Obnova Dubrovnika 1979 - 89, Zavod za obnovu Dubrovnika, Dubrovnik, 1988-89. (odabrana poglavlja)
 15. MAROEVIĆ, I., Rat i baština u prostoru Hrvatske - Krieg und Kulturerbe im Raum Kroatien, Matica Hrvatska ogranak Petrinja, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. ARBUTINA, D.; Zadarski urbanistički i arhitektonski opus Brune Milića, Narodni muzej, Zadar; 2002.
 2. BAJAMONTI, J., Zapisi o gradu Splitu, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1975.
 3. BULIĆ, F., Kaiser Diokletians Palast, Matica Hrvatska, Zagreb, 1929.
 4. HORVAT, Lina Anđela; Prilozi poviestnom razvoju čuvanja umjetničkih i kulturno-poviestnih spomenika u Hrvatskoj; Vlastita naklada; Zagreb; 1944.
 5. MARASOVIĆ, J., Prostorni razvoj jugoistočnog dijela Dioklecijanove palače, Split, 2000
 6. MARASOVIĆ, T., CAMBI, N.; Kronologija proučavanja, očuvanja i uređenja Dioklecijanove palače, u: „Dioklecijanova palača - katalog izložbe“, Lions Club Split, 1994.
 7. MAROEVIĆ, I., Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.
 8. MAROEVIĆ, I.; Konzervatorsko novo iverje; Matica Hrvatska u Petrinji, Petrinja; 2000.
 9. MARUŠEVSKI, O.; Iso Kršnjavi kao graditelj, DPUSRH, Zagreb, 1986.
 10. McCORMICK, T. J., Charles Louis Clerisseau and the Genesis of Neo-Classicism, The Architectural History Foundation - The MIT Press; New York - Massachusetts, 1990.
 11. MULJAČIĆ, Ž.; Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji, Književni krug, Split, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar