Naziv
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
125507
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati se sa stilskim i ikonografskim karakteristikama spomenika u srednjebizantskom i kasnobizantskom razdoblju. Budući da se ovo razdoblje ne predaje unutar obveznog programa studija povijesti umjetnosti, studenti će se s ovom problematikom upoznati na razini početnih stilskih i ikonografskih identifikacija i analiza. Međutim kako se kolegij nudi na razini diplomskog studija pretpostavlja se da su studenti već upoznati s ključnim spomenicima iz ranijih razdoblja bizantske umjetnosti pa će se ovaj kolegij kronološki nadovezati i produbiti već stečena znanja. Cilj kolegija medutim nije samo razviti sposobnost snalaženja u opsežnom broju spomenika bizantske umjetnosti, već i steći uvid u teoretske pristupe kojima su bizantinolozi u zadnje vrijeme znatno pridonjeli sagledavanju kompleksnosti i vrijednosti ovog umjetničkog razdoblja.
Sadržaj
 1. Uvod: Teme i stilska obilježja bizantske umjetnosti do 9 stoljeća
 2. Porijeklo ikona, ikonoklazam i kraj ikonoklazma
 3. Ikone: tipovi, oblici javnog i liturgijskog štovanja
 4. Rukopisi, mozaici i ikonografija bizantskih careva u doba Makedonske dinastije
 5. Slikarstvo u prostoru samostanskih crkva srednjebizantskog razdoblja: mozaici u crkvi Hosios Lukas, Stiris; Nea Moni, Chios; crkva smrti Bogorodice, Dafni
 6. Paleološka dinastija: Mozaici u crkvi Krista Chora
 7. Kolokvij
 8. Makedonija pod Bizantom od 11. do 13. stoljeća: crkva sv. Sofije u Ohridu, Sv. Pantelejmon, Nerezi
 9. Bizantsko slikarstvo na teritoriji Srbije u 12. i 13. st.: Đurđevi stupovi, Mileševa, Bogorodičina crkva u Studenici, Sopoćani
 10. Bizantsko slikarstvo u Srbiji u 14. st.: Kraljeva crkva u Studenici, Dečani
 11. Bizantsko slikarstvo nakon 1371: Ravanica, Resava
 12. Bizantska Italija: Venecija (Torcello, mozaici sv. Marka)
 13. Normanska i Bizantska Sicilija: mozaici u Palermu, Cefalu, Monreale

Ishodi učenja
 1. Prepoznati stilske i ikonografske karakteristike bizantskog slikarstva u srednjem i kasno bizantskom razdoblju.
 2. Provesti samostalno istraživanja kroz seminarski rad
 3. Identificirati najvažnije spomenike navedenog razdoblja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, pismeni ispit, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Thomas F. Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance, New York: Harry N. Abrams, 1998.
 2. Robin Cormack, Icons, Cambridge: Harvard University Press, 2007 (odabrana poglavlja 1, 3 i 5: Icons and Iconoclasm, Reading Icons, Icons after Byzantium)
 3. Henry Maguire, Style and Ideology in Byzantine Imperial Art, Gesta, 1989 (članak)
 4. Doula Mouriki, Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece During the Eleventh and Twelfth Centuries, Dumbarton Oaks Papers, Vol 34, 1980-81.
 5. Svetozar Radojčić, Staro srpsko slikarstvo, Novi Sad: Akademska knjiga, 2010 (odabrana poglavlja: Monumentalni stil: 1170-1300).
 6. Branislav Todić, Srbian Medieval Painting: The Age of King Milutin, Belgrade, 1999 (odabrana poglavlja: The Image of Sacred History)
 7. Snyder's Medieval Art, Henry Luttikhuizen and Dorothy Verkerk, prentice Hall, poglavlje 6.: Byzantine Art and
Dopunska literatura
 1. Hans Belting, Likeness and Presence: The History of the Image Before the Era of Art, Chicago: University of Chicago Press, 1994 (izvorni naslov: Build und Kult—Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Munich 1990)—odabrana poglavlja
 2. Eve Borsook, Messages in Mosaic: The Royal Programmes of Norman Sicily (1130-1187), 1990, poglavlje 1.: The Origins of the new Monarchy and its Style, Poglavlje 4. Monreale: The Legacy Proclaimed

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar