Naziv
Bugarska književnost 1945-1989
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
81420
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela bugarske književnostu u razdoblju 1945.- 1989. u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Nastava se temelji na interpretaciji reprezentativnih djela i problemskom pristupu. Interpretacije će se uspoređivati međusobno i pokušat će se konstruirati njihov širi književnopovijesni, kulturni i društvenoopolitički kontekst i definirati odnos tekstova s kontekstom.
Sadržaj
 1. Kulturni i društvenopolitički kontekst, političke promjene i transformacija književnih institucija. Književnost i ideologija.
 2. Bugarski roman u poslijeratnom razdoblju: Georgi Karaslavov, interpretacija romana Tatula
 3. Emilijan Stanev, interpretacija pripovijesti "Kradljivci bresaka"
 4. Emilijan Stanev, interpretacija pripovijetke "U tiho veče"
 5. Animalistička proza Emilijana Staneva, interpretacija odabranih pripovjedaka iz zbirke "Vučje noći"
 6. Dimitar Dimov, interpretacija romana "Uklete duše"
 7. Dimitar Dimov, interpretacija romana "Uklete duše"
 8. Vera Mutafčieva, interpretacija romana "Slučaj Džem"
 9. Anton Dončev, interpretacija romana "Prelomno vreme"
 10. Jordan Radičkov, interpretacija odabranih pripovjedaka
 11. Stojan Zagorčinov: interpretacija romana Legenda Svete Sofije
 12. Blaga Dimitrova, interpretacija odabranih pjesama
 13. Blaga Dimitrova, interpretacija romana Skretanje
 14. Boris Hristov, interpretacija pripovijesti Krtica
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 2. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
 3. Upoznavanje glavnih tendencija u suvremenoj bugarskoj književnosti
 4. Opisati i analizirati najvažnije tekstove suvremene bugarske književnosti
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Igov, Svetlozar: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004. (391-469)
 2. Стефанов, Валери: Българска литература, 20. век, Стефанов, Валери. Българска литература, ХХ век, Дванадесет сюжета. София: Издателска къща «Анибус», 2003
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar