Naziv
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52301
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Uvesti studente u područje crpljenja obavijesti s posebnim naglaskom na prvu fazu prepoznavanja i klasifikacije naziva. Osim teorijskog dijela studenti će u drugom dijelu semestra samostalno izrađivati sustav za prepoznavanje i klasifikaciju naziva koji će biti empirijski vrednovan. Primarni jezik obrade je hrvatski jezik uobličen tekstovima iz informativnog registra.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Vrjednovati izrađena pravila na samostalno prikupljenom korpusu za evaluaciju.
 2. Definirati prepoznavanje i klasifikacija obavijesti u kontekstu lingvistike i računalne lingvistike.
 3. Identificirati temeljne nosioce obavijesti u tekstu prema konvencionalnoj specifikaciji.
 4. Kritički prosuđivati o području crpljenja obavijesti iz različitih perspektiva lingvistike i računalne znanosti.
 5. Opisati razliku između sustava za prepoznavanje i klasifikaciju naziva zasnovanih na pravilima i sustava zasnovanih na strojnom učenju.
 6. Kritički proširiti dijelove teksta koji mogu biti od osobitog značaja istraživaču ovisno o području koje se istražuje
 7. Odrediti strategije i usvojiti metodologiju za izradu gramatika za prepoznavanje i klasifikaciju naziva.
 8. Samostalno izraditi pravila za prepoznavanje i klasifikaciju naziva koristeći postojeći lingvistički alat.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Grishman, Ralph (2003), Information Extraction, Handbook of Computational Linguistics, urednik Ruslan Mitkov, poglavlje 27
 2. Sekine, Satoshi; ‎ Ranchhod, Elisabete (2009) A Survey of Named Entity Recognition and Classification, u Named Entities, 3–28. Philadelphia: John Benjamins. Nisbet
 3. Gross, Maurice (1997), The Construction of Local Grammars, Finite State Devices for Natural Language Processing, (urednici: Roche, E.; Schabes, Y.), MIT Press, Cambridge, MA, str. 329–354.
 4. Donald, David (1996), Internal and external evidence in the identification and semantic categorization of proper names, Corpus Processing for Lexical Acquisition, poglavlje 2, urednici: Boguraev; Pustejovsky, The MIT Press, Cambridge, MA, str. 21–39.
 5. Friburger, Nathalie; Maurel, Denis (2004), Finite-state transducer cascades to extract named entities in texts, Theoretical Computer Science, Vol. 313, Issue 1, str. 93–104
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 20. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar