Naziv
Statističke metode u lingvistici
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117629
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Uputiti studente u osnove statističke metodologije za proučavanje jezika. Teorijske postavke potkrijepljene su konkretnim podacima iz jezičnih korpusa. Praktični dio rada usmjeren je na statističko prepoznavanje kolokacija na osnovu jezičnih podataka iz nekoliko različitih korpusa primjenom različitih metodologija.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne statističke pojmove potrebne za proučavanje odnosa među jezičnim jedinicama.
 2. Opisati statističke pristupe namijenjene proučavanju jezične građe.
 3. Usporediti prednosti i nedostatke pojedinih pristupa u statističkom prepoznavanju kolokacija.
 4. Samostalno izvesti statističko istraživanje temeljeno na T-testu.
 5. Izvesti statističko istraživanje temeljeno na uzajamnoj obavijesti i identificirati kolokacijski odnos pojavnica iz jezičnog korpusa.
 6. Samostalno formulirati zaključke temeljene na kvantitativnom supojavljivanju jezičnih jedinica.
 7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu iz područja primjene statističkih metoda u obradi jezika.
 8. Primijeniti metodologiju statističkog izračuna na konkretan jezični problem.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Manning, Christopher D.; Shütze, Hinrich (1999), Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, Cambridge, MA, dio I i II
 2. Šošić, I., Serdar, V. (1992), Uvod u statistiku, Školska knjiga, Zagreb
 3. Petz, Boris (2004), Osnovne statističke metode za nematematičare, Naklada Slap, Jastrebarsko
 4. Božo Bekavac, Marko Tadić (2008), A Generic Method for Multi Word Extraction from Wikipedia , Proceedings of the 30th International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES ITI 2008, Cavtat, Croatia, str. 663-669
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 31. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar