Naziv
Uvod u psiholingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
170262
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje istraživačkog područja psiholingvistike - izvora podatka, istraživačkih metoda i modela jezične upotrebe.
Sadržaj
 1. Lingvistika – psiholingvistika – kognitivna lingvistika
 2. Jezična upotreba u brojkama, komunikacijska situacija/empirijski ciklus
 3. Primanje i proizvodnja jezika (recepcija i produkcija); istraživačka područja
 4. Izvori podataka, teorije i modeli, kognitivna paradigma (interdisciplinarnost)
 5. Prepoznavanje riječi: gating eksperimenti
 6. Lingvistički pristup u klasifikaciji i tipologiji jezičnih oštećenja
 7. Glavne strukture i funkcije mozga
 8. Funkcionalno oslikavanje mozga
 9. Neurofunkcionalni poremećaji i jezična organizacija
 10. Dijagnostika i rehabilitacija jezičnih patologija
 11. Prikaz psiholingvističkih istraživanja u shizofreniji
 12. Prikaz psiholingvističkih istraživanja u afaziji
 13. Psihologijski modeli pamćenja
 14. Modularni i interaktivni modeli jezične upotrebe

Ishodi učenja
 1. Argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja psiholingvistike na hrvatskom i engleskom jeziku.
 2. Nabrojiti temeljne pojmove psiholingvistike.
 3. Nabrojati aktualne teorije iz područja jezične percepcije i produkcije.
 4. Obrazložiti razliku između psiholingvističkih modela istraživanja jezične obrade.
 5. Izdvojiti temeljna načela različitih modela jezične percepcije i produkcije.
 6. Analizirati glavne strukture i funkcije mozga uključene u jezičnu obradu.
 7. Prepoznati prednosti i nedostatke dijagnostike i rehabilitacije jezičnih patologija.
 8. Procijeniti primjenjivost pojedine metode istraživanja s obzirom na vrstu jezične patologije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Bodovanje svih aktivnosti tijekom nastave: 2 pisana kolokvija na temelju zadane literature i prezentacija s nastave, hospitacije, seminarski istraživački zadatak, prisustvoanje nastavi.

Obavezna literatura
 1. Erdeljac, V. (1997) Prepoznavanje riječi, SOL, Ibis, Zagreb
 2. Gernsbacher, M.A. (1994). Handbook of Psycholinguistics. San Diego: Academic Press.
 3. Harley T. A. (2001) The Psychology of Language: From Data to Theory, Psychology Press Ltd
 4. Levelt, Willem J. M. (1999) Speaking: From Intention to Articulation
Dopunska literatura
 1. Marslen Wilson, W. D. (2000) Organising principles in lexical access and representation? A view across languages , u: A. Cutler, J.M. McQueen & R. Zondervan (Eds), Proceedings of the Workshop on Spoken Word Access Processes 19-22, Nijmegen, The Netherland
 2. Rodd, J. Gaskell, M.G., Marslen Wilson, W. D. (2000), Why are words with many senses recognised faster? International Journal of Psychology, 35, Jun/Aug 2000 (3-4), p27

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 20. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar