Naziv
smjer Književno-interkulturalni
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Književno-interkulturalni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar južnoslavenskih jezika i književnosti
magistra južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. integrirati znanje o interliterarnim procesima i kritički zastupati mišljenje o interkulturnom razumijevanju južnoslavenskog prostora
 2. preispitati i valorizirati sinkronijski presjek književnih pojavnosti u južnoslavenskom kontekstu
 3. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
 4. kritički preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 5. povezati i usporediti poznate elemente srodnih književnosti i kultura posebice unutar bosansko-crnogorsko-hrvatsko-srpskog jezičnog područja
 6. korelativno kreirati i prezentirati književne srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 7. istražiti međuknjiževne relacije u pojedinim razdobljima književne povijesti u južnoslavenskom kontekstu, pa i prema književnosti druge studijske grupe
 8. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
 9. kritički prosuđivati te zastupati mišljenje o metodološkim pitanjima proučavanja bliskih i srodnih književnosti
 10. interdisciplinarno povezati stečena znanja i primijeniti ih na srodne kulturne i umjetničke fenomene na južnoslavenskom području i šire
 11. predložiti, kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 12. zastupati mišljenja, valorizirati i obraniti stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 13. samostalno istražiti, analizirati, prezentirati i raspraviti zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 14. integrirati stečena znanja, objasniti, komunicirati i raspraviti ih sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima, kao i sa stručnjacima druge studijske grupe
 15. interdisciplinarno povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije za nastavak studija na poslijediplomskom doktorskom studiju, kao i one koji mu omogućuju stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Razdoblja i vrste - odabrati 8 ECTS bodova (10751)
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10752)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118081 Frazeologija južnoslavenskih jezika
184928 Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća
77968 Makedonski postmodernistički roman
118084 Međuknjiževna tumačenja
131713 Poetika Andrićevih romana
125446 Pragmatika južnoslavenskih jezika
131715 Semantika južnoslavenskih jezika
131717 Suvremena bugarska književnost
131718 Suvremena slovenska proza
118090 Suvremeni bugarski jezik - morfosintaksa
118091 Suvremeni makedonski jezik - morfosintaksa
118092 Suvremeni slovenski jezik - morfosintaksa
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Književni opusi i djela - odabrati 8 ECTS bodova (11679)
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11680)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118081 Frazeologija južnoslavenskih jezika
184928 Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća
77968 Makedonski postmodernistički roman
118084 Međuknjiževna tumačenja
131713 Poetika Andrićevih romana
125446 Pragmatika južnoslavenskih jezika
131715 Semantika južnoslavenskih jezika
131717 Suvremena bugarska književnost
131718 Suvremena slovenska proza
118090 Suvremeni bugarski jezik - morfosintaksa
118091 Suvremeni makedonski jezik - morfosintaksa
118092 Suvremeni slovenski jezik - morfosintaksa