Naziv
Germanistika
Puni naziv
Germanistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) njemačkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. opisati internu strukturiranost njemačkog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije
 2. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. identificirati različite fonološke strukture i procese u standardnom njemačkom jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija
 4. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja
 5. izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 18. stoljeća nadalje, kaoi društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 6. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 7. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 8. nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
 9. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama iz njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 10. obrazložiti i primijeniti osnovnu lingvističku aparaturu na konkretnim primjerima na različitim razinama proučavanja jezika
 11. primijeniti sintaktičko nazivlje i kategorije te identificirati i analizirati rečenične strukture
 12. upotrijebiti morfološki, sintaktički, semantički i stilistički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
 13. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 14. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 15. samostalno prevesti tekstove s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački za koje nisu potrebna posebna stručna znanja
 16. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati obilježja suvremenih kultura njemačkoga govornog područja i međusobno ih usporediti
 17. samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemačkoga govornog područja
 18. sažeti i protumačiti tekstove na njemačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 19. interpretirati različite semantičke teorije i postavke

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegij - 1. semestar - odabrati 2 ECTS boda (1506)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (1507)
3. Suvremeni njemački jezik II - Odabrati 4 ECTS boda (7925)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)
Jezik i reklame 184217
Leksičke inovacije u njemačkome 184220
Njemački jezik i kazalište 184222
Osnove nizozemskog za germaniste 184223
Osnove retorike II 102175
Osnove strukturalizma 77848
Planski jezici 86824
Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku 142427
Pragmalingvistički seminar 80892
Semantika riječi 80893
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A 79916
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B 79917
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C 97200
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A 80898
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B 80894
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C 102177
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A 79918
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B 79919
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1C 97201
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A 80895
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B 80896
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C 103151
Uvod u afrikaans za germaniste 184225
3. Suvremeni njemački jezik II - Odabrati 4 ECTS boda (7925)
4. Suvremeni njemački jezik III - Odabrati 3 ECTS boda (7926)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)
Jezik i reklame 184217
Leksičke inovacije u njemačkome 184220
Njemački jezik i kazalište 184222
Osnove nizozemskog za germaniste 184223
Osnove retorike II 102175
Osnove strukturalizma 77848
Planski jezici 86824
Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku 142427
Pragmalingvistički seminar 80892
Semantika riječi 80893
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A 79916
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B 79917
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C 97200
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A 80898
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B 80894
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C 102177
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A 79918
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B 79919
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1C 97201
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A 80895
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B 80896
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C 103151
Uvod u afrikaans za germaniste 184225
3. Suvremeni njemački jezik III - Odabrati 3 ECTS boda (7926)
4. Suvremeni njemački jezik IV - Odabrati 3 ECTS boda (7927)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)
Jezik i reklame 184217
Leksičke inovacije u njemačkome 184220
Njemački jezik i kazalište 184222
Osnove nizozemskog za germaniste 184223
Osnove retorike II 102175
Osnove strukturalizma 77848
Planski jezici 86824
Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku 142427
Pragmalingvistički seminar 80892
Semantika riječi 80893
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A 79916
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B 79917
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C 97200
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A 80898
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B 80894
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C 102177
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A 79918
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B 79919
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1C 97201
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A 80895
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B 80896
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C 103151
Uvod u afrikaans za germaniste 184225
3. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I - Odabrati 3 ECTS boda (7928)
4. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II - Odabrati 3 ECTS boda (7929)
5. Suvremeni njemački jezik IV - Odabrati 3 ECTS boda (7927)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Lingvistički i književni kolegiji - od 3. do 6. sem. upisati ukupno 16 ECTS - od 3. do 6. semestra upisati ukupno 16 ECTS bodova (4 ECTS boda po semestru) (3681)
Jezik i reklame 184217
Leksičke inovacije u njemačkome 184220
Njemački jezik i kazalište 184222
Osnove nizozemskog za germaniste 184223
Osnove retorike II 102175
Osnove strukturalizma 77848
Planski jezici 86824
Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku 142427
Pragmalingvistički seminar 80892
Semantika riječi 80893
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A 79916
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B 79917
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. C 97200
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A 80898
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B 80894
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. C 102177
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A 79918
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1B 79919
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1C 97201
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A 80895
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B 80896
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C 103151
Uvod u afrikaans za germaniste 184225
3. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I - Odabrati 3 ECTS boda (7928)
4. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II - Odabrati 3 ECTS boda (7929)