Naziv
Marketing baštine
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
117585
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Omogućiti studentima da razumiju osnove upravljačke tehnike marketinga bez uobičajenih mistifikacija; osposobiti studente za osnovnu metodologiju marketinga; omogućiti da se lako snađu u dodatnoj literaturi; pokazati osnovne principe koji vladaju u formiranju proizvoda i u odnosu prema korisnicima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Priroda suvremenosti / Priroda baštine (vrijeme, povijest)
 3. Korisnici
 4. Umijeće komuniciranja baštine (sredstva, načini, partneri)
 5. Baštinski proizvod, Kvaliteta proizvoda, Vrsnoća u baštinskoj struci
 6. Prijatelji baštine
 7. Utjecaj marketinga na instituciju
 8. Tehnike marketinga, Marketinški plan, Marketinška mješavina
 9. Evaluacija, SWOT analiza
 10. Istraživanje tržišta-korisnika
 11. Tehnike i metode marketinga
 12. Planiranje i programiranje baštinskih institucija
 13. Baština u marketingu mjesta i markiranju
 14. Baština u stvaranju destinacija
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. shvatiti ulogu baštine u marketingu mjesta i kreiranju destinacije
 2. razumijeti osnove ideje i principe marketinga
 3. razumijeti važnost utjecaja marketinga na baštinske institucije
 4. shvatiti i usvojiti važnost korisnika, te istraživanja korisnika
 5. znati primjeniti i kritički promišljati osnovne tehnike i metode marketinga na područje baštine
 6. razumijeti formiranje muzejskog/baštinskog proizvoda
 7. Razviti planove rada, uspostavljanje promidžbene i marketinške djelatnosti
 8. Voditi ravnopravni dijalog i suradnju s gospodarskim subjektima, posebice onim u turističkom sektoru
 9. Planirati i upravljati razvojem marketinške djelatnosti
 10. Voditi ravnopravni dijalog s gospodarskim subjektima, posebice turističkim sektorom
 11. Demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
 12. Demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
Metode podučavanja
2 sata predavanja i 2 sat seminara tjedno (2+2+0)
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Kotler, Philip & Kotler, Neil. Museum Strategy and Marketing. San Francisco : Jossey-Bass, 1998 (ili 2nd edition iz 2008.)
 2. Sue Runyard ; Ylva French. The marketing and public relations handbook for museums, galleries and heritage attractions. Altamira Press, 2000.
 3. Richard Sandell & Robert R. Janes (ur.) Museum management and marketing. Routledge : Oxon-New York, 2007.
 4. Šola, Tomislav. Marketing u muzejima, ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2001.
 5. Lord, Barry; Lord, Gail Dexter. The Manual of Museum Planning. Altamira Press, 2000.
Dopunska literatura
 1. Morgan, Nigel; Prichard, Annette; Pride, Roger. Destination Branding. Oxford. Butterworth and Heinemann. 2002.
 2. Beigberder, Federic. 129,90kn. Zagreb. OceanMore. 2003.
 3. Barsamiam, David; Chomsky, Noam. Propaganda i javno mišljenje. Zagreb. Tridvajedan. 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij