Naziv
smjer Informatika (nastavnički)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije informatike
sveučilišna magistra edukacije informatike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. Kritički tumačiti povijesni razvitak i postulate informacijskih i komunikacijskih znanosti i profesija te preispitivati mogućnosti njihovog budućeg razvoja
  2. Primijeniti osnovne znanstveno-teorijske spoznaje, spoznaje informacijskih i komunikacijskih znanosti i kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode
  3. Demonstrirati vještine pronalaska, analize, vrednovanja i primjene rezultata istraživanja u informacijskim i komunikacijskim znanostima
  4. Komunicirati rezultate vlastitih istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu
  5. Samostalno zaključivati na temelju relevantnih izvora znanstvenih informacija
  6. Prepoznati i primijeniti učinkovite principe i koncepte za razvoj aplikacija
  7. Primijeniti pravila za utvrđivanje kvalitete podataka
  8. Primijeniti čimbenike uspješnog učenja i poučavanja u održavanju nastavne jedinice iz nastave informatike
  9. Osmisliti i izraditi nastavnu pripremu za nastavni sat informatike kroz organizacijski, stručni i metodički dio sukladno različitim artikulacijskim metodičkim modelima
  10. Izraditi nastavne materijale primjerene planiranoj nastavnoj aktivnosti, učenikovim mogućnostima, nastavnom gradivu i obrazovnom okruženju.

1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nenastavničke kombinacije smjerova (10675)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11789)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nenastavničke kombinacije smjerova (10675)
3.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
215555 Društveno korisno učenje
124338 Epistemologija informacijske znanosti
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
60191 Umjetna inteligencija
125438 Zaštita elektroničkog gradiva
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11789)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nenastavničke kombinacije smjerova (10675)
3.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11789)
1. Obavezni kolegiji
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11789)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nenastavničke kombinacije smjerova (10675)
4.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
215555 Društveno korisno učenje
124338 Epistemologija informacijske znanosti
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
60191 Umjetna inteligencija
125438 Zaštita elektroničkog gradiva