Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar muzeologije i upravljanja baštinom
magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
  2. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja u znanstvenim okvirima i u rješavanju problema na stručnoj razini
  3. oblikovati znanstveni i stručni rad u okviru muzeološke/baštinske struke
  4. istraživati muzeološku/baštinsku problematiku
  5. prenijeti svoje znanje stručnoj i drugim javnostima
  6. upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
  7. planirati, organizirati i osnovno oblikovati različite načine komuniciranja u muzeju ili srodnim ustanovama s osobitim naglaskom na izložbe i pedagošku djelatnost
  8. planirati i upravljati razvojem marketinške djelatnosti
  9. voditi ravnopravni dijalog s gospodarskim subjektima, posebice turističkim sektorom

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 2. sem. upisati ukupno 6 ECTS - od 1. do 2. semestra upisati ukupno 6 ECTS bodova (10680)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
235608 Metodika nastave informatike 2
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
225475 Osnove programiranja za filološka istraživanja
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
1. Obavezni predmeti