Naziv
smjer Arhivistika
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Arhivistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar informacijskih znanosti
sveučilišna magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Kritički tumačiti povijesni razvitak i postulate informacijskih i komunikacijskih znanosti i profesija te preispitivati mogućnosti njihovog budućeg razvoja
 2. Primijeniti osnovne znanstveno-teorijske spoznaje, spoznaje informacijskih i komunikacijskih znanosti i kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode
 3. Demonstrirati vještine pronalaska, analize, vrednovanja i primjene rezultata istraživanja u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 4. Komunicirati rezultate vlastitih istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu
 5. Samostalno zaključivati na temelju relevantnih izvora znanstvenih informacija
 6. Planirati preuzimanje, digitalizaciju, obradu, opis, zaštitu, vrednovanje, pohranu i upravljanje arhivskim gradivom s ciljem njegovog dugotrajnog očuvanja, dostupnosti i korištenja
 7. Primijeniti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u arhivima te procijeniti utjecaj nadolazećih tehnologija na uspostavljene mehanizme profesije
 8. Samostalno upravljati dokumentarnim gradivom
 9. Kritički procijeniti praksu i uspostavljene politike arhivskih institucija i njihovu ulogu u informacijskom društvu
 10. Primijeniti važeći pravni okvir i propisana etička pravila arhivske struke
 11. Identificirati, analizirati i procijeniti potrebe stvaratelja arhivskoga gradiva, arhivske zajednice i korisnika te odgovoriti na njih
 12. Oblikovati, uspostaviti i procijeniti arhivske usluge, arhivske procese i arhivske informacijske sustave
 13. Planirati i voditi projekte i arhivske institucije te pritom primjenjivati principe efikasnog upravljanja i odlučivanja
 14. Oblikovati, uspostaviti i provoditi programe zaštite i dugoročnog očuvanja analognog i digitalnog gradiva
 15. Analizirati, vrednovati i razvijati usluge i programe za korisnike

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10670)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10670)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
117585 Marketing baštine
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10670)
2.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
215555 Društveno korisno učenje
124338 Epistemologija informacijske znanosti
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
181265 Računalna analiza teksta i podataka
60191 Umjetna inteligencija
125438 Zaštita elektroničkog gradiva