Naziv
smjer Bibliotekarstvo
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar bibliotekarstva
magistra bibliotekarstva
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. interpretirati odnose između proizvođača, posrednika i korisnika informacija
 2. identificirati i analizirati način na koji informacije nastaju, kolaju i koriste se
 3. koristiti nacionalne i međunarodne pravne i administrativne propise koji se odnose na nastanak, prijenos i korištenje informacija
 4. tumačiti povijesni razvitak informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja
 5. identificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 6. upravljati analognim i digitalnim zbirkama i fondovima
 7. provoditi programe zaštitite građe i podataka
 8. organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 9. analizirati, prikazivati i tumačiti informacije
 10. procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
 11. kvantitativno i kvalitativno vrednovati službe i usluge
 12. razvijati usluge i programe za korisnike
 13. provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću
 14. planirati i voditi stručne projekte

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 12 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 12 ECTS bodova (10673)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
125422 Bibliometrija
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117585 Marketing baštine
235606 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
235608 Metodika nastave informatike 2
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
225475 Osnove programiranja za filološka istraživanja
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 12 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 12 ECTS bodova (10673)
2.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
124338 Epistemologija informacijske znanosti
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125430 Knjižnice i knjižnične zbirke II
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
129219 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
235607 Metodika nastave informatike 1
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
52664 Nastava s primjenom računala
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
60191 Umjetna inteligencija
125438 Zaštita elektroničkog gradiva
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 12 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 12 ECTS bodova (10673)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
125422 Bibliometrija
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117585 Marketing baštine
235606 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
235608 Metodika nastave informatike 2
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
225475 Osnove programiranja za filološka istraživanja
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju