Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar muzeologije i upravljanja baštinom
magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

  1. demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
  2. primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
  3. istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, govorno i pisano prezentirati rezultate toga stručnom slušateljstvu i svim javnostima
  4. upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
  5. planirati, organizirati, oblikovati i vrednovati različite oblika komunikacije u muzejima, galerijama i srodnim ustanovama
  6. obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
  7. razviti planove rada, uspostavljanje promidžbene i marketinške djelatnosti
  8. voditi ravnopravni dijalog i suradnju s gospodarskim subjektima, posebice onim u turističkom sektoru

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
235606 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
235608 Metodika nastave informatike 2
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
225475 Osnove programiranja za filološka istraživanja
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
118078 Uvod u leksikografiju
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
235606 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2
235608 Metodika nastave informatike 2
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
225475 Osnove programiranja za filološka istraživanja
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
118078 Uvod u leksikografiju
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125421 Bibliografska organizacija II
124338 Epistemologija informacijske znanosti
125428 Knjiga i čitanje
125432 Knjižnično upravljanje
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
129219 Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1
235607 Metodika nastave informatike 1
125435 Narodne knjižnice
52664 Nastava s primjenom računala
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
60191 Umjetna inteligencija
125438 Zaštita elektroničkog gradiva