Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar muzeologije i upravljanja baštinom
sveučilišna magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Kritički tumačiti povijesni razvitak i postulate informacijskih i komunikacijskih znanosti i profesija te preispitivati mogućnosti njihovog budućeg razvoja
 2. Primijeniti osnovne znanstveno-teorijske spoznaje, spoznaje informacijskih i komunikacijskih znanosti i kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode
 3. Demonstrirati vještine pronalaska, analize, vrednovanja i primjene rezultata istraživanja u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 4. Komunicirati rezultate vlastitih istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu
 5. Samostalno zaključivati na temelju relevantnih izvora znanstvenih informacija
 6. demonstrirati poznavanje svih temeljnih muzeoloških i baštinskih pojmova
 7. kritički prosuđivati i interpretirati teorijske i metodološke pretpostavke muzeologije i baštinskih studija
 8. osmisliti i primijeniti nove koncepte i rješenja u području baštine
 9. upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
 10. prezentirati i prenijeti stečeno znanje stručnoj i drugim javnostima
 11. planirati i provesti istraživanje koristeći relevantne metode društvenih znanosti te napisati znanstveni i stručni rad u okviru muzeološke i baštinske struke
 12. poznavati osnove upravljanja baštinskim ustanovama te planirati i upravljati razvojem marketinške djelatnosti
 13. upravljati zbirkama i dokumentacijom o baštini, te osmisliti i provesti projekte u području baštine, uključujući digitalizacijske projekte
 14. opisati, prepoznati i primijeniti znanja i postupke iz područja zaštite baštine
 15. voditi ravnopravni dijalog s gospodarskim subjektima, posebice turističkim sektorom

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117576 Baze podataka u internetskom okruženju
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
170356 Digitalni resursi i prijevodne memorije
215555 Društveno korisno učenje
235604 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
225476 Strojno učenje
266380 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka