dr.sc. Goranka Antunović, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
srijeda 14.45-15.30, petak 15.30-16.15
Soba
B 006
Telefon
+385 1 4092049
E-mail
goranka.antunovic@ffzg.hr

Zaposlenje: izvanredni profesor na Katedri za skandinavske jezike i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2009.), predstojnica Katedre za skandinavske jezike i književnosti (od 2003.); 1990. – 2009.: asistent, viši asistent, docent na Katedri za skandinavske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; voditeljica Specijalističkog poslijediplomskog studija konferencijskog prevođenja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006.-2010.); voditeljica Specijalističkog tečaja prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2003.-2005.) 1987. – 1990.: znanstveni asistent u Institutu za lingvistička istraživanja JAZU 1986.: prevoditelj u Prevodilačkoj službi Organizacijskog odbora Univerzijada ’87 Obrazovanje (akademsko): 2001.: stečen stupanj doktora znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (disertacija: Komunikacijski aspekti prijevodnog procesa i njihov utjecajna izbor prijevodnog ekvivalenta, mentor: prof.dr.sc. Vladimir Ivir) 1990.: završen poslijediplomski studij lingvistike i stečen stupanj magistra znanosti, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (magistarski rad: Engleski element u švedskom, mentor: akademik Rudolf Filipović) 1986. – 1987.: studij na Odsjeku za skandinavistiku i na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Göteborgu (Švedska) 1985.: diplomirala Engleski jezik i književnost (A1) i Ruski jezik i književnost (A2) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Glavna područja znanstvenog interesa:
znanost o prevođenju; kontrastivni opis švedskog i hrvatskog; jezični kontakti (jezično posuđivanje)

Izbor iz bibliografije:

knjiga:

Antunović, Goranka. A Dictionary of Anglicisms in Swedish / Filipović, Rudolf (ur.). Zagreb : Zavod za lingv., Filoz. fakultet; Institut za jez. istraž. HAZU, 1999

urednička knjiga:

Peti-Stantić, A., Stanojević, M., Antunović, G., ur. 2015. Language Varieties Between Norms and Attitudes: South Slavic Perspectives. Proceedings from the 2013 CALS Conference. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Antunović, G., ur. 2014. Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb: Srednja Europa.

Peti-Stantić, A., Stanojević, M., Antunović, G., ur. 2014. Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa HDPL-a održanog 18.-20.4.2013 u Dubrovniku, Zagreb: Srednja Europa i HDPL.

poglavlje u knjizi:

Pavlović, N. – Antunović, G. 2015. „The effect of interpreting experience on distance dynamics: Testing the literal translation hypothesis“, u: Ehrensberger-Dow, M., Englund Dimitrova, B., Hubscher-Davidson, S., Norberg, U. (ur.). Describing Cognitive Processes in Translation: Acts and events. Amsterdam : John Benjamins. 85-103. (reprint članka Pavlović, N. – Antunović, G. 2013.)

Antunović, G, 1992. Švedski u švengleskom - still going strong: Prilog proučavanju jezičnih dodira na primjeru anglicizama u švedskom. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 446 ; 207-257

znanstveni članak:

Antunović, G. 2014. „Ekonom i v.d. s kravatom – hrvatsko-švedski lažni prijatelji“, u: Antunović, G. (ur.) Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb: Srednja Europa. 189-206.

Antunović, G. – Pavlović, N. 2012. „Dinamika otklona od izvornika tijekom izrade prijevoda“, u: Pon, L. – V. Karabalić – S. Cimer (ur.) Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a. HDPL: Osijek, 199-214.

Antunović, G. – Pavlović, N. 2011. „Moving on, moving back or changing it here and now: Self-revision in student translation processes from L2 and L3“, u: Across Languages and Cultures, Budimpešta: Akadémiai Kiadó, vol. 12, br. 2, str. 213-234.

Antunović, G. 2007. "Croatian Translators' Take on Swedish Collocations and Idioms" u: Nenonen, M. - Niemi, S. (ur.). Collocations and Idioms 1, Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes. Joensuu, Finska : Joensuun yliopisto - University of Joensuu, 27-40

Antunović, G. 2006. ”Norme u prevođenju za hrvatske nacionalne medije”, u: J. Granić (ur.) Jezik i mediji – Jedan jezik: više svjetova, Split: HDPL, 19-30

Antunović, G. 2005. "Translation Theory -- A Gateway to Comprehending Culture" u: Čok, Lucija (ur.). Bližina drugosti - The Close Otherness. Koper, Slovenija : Založba Annales, 2006. 175-185.

Antunović, G. 2005. "Značenjska i komunikacijska nepodudarnost internacionalizama i domaćih inačica kao prijevodnih ekvivalenata" u: Granić, Jagoda (ur.). Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. Split : HDPL, 25-37

Antunović, G. 2003. Remarks on (Purported) Translators' Tasks and Translation Teaching. u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47/48; 13-22