Indijska filozofija I

Naziv
Indijska filozofija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
37080
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim konceptima i tematskim okvirima predklasične indijske filozofije
Sadržaj
 1. tekstualni izvori za poznavanje najranijih filozofskih oblika mišljenja u Indiji.
 2. Neke usporednice između početaka grčke, indijske i kineske filozofije.
 3. Indijske vede: između mita i filozofijske sumnje
 4. Književnost Brahmana: hermeneutika rituala i žrtveni nazor na svijet
 5. Filozofijski upanišadski obrat: unutarnja potraga za temeljima bića: atman-brahman.
 6. Filozofijski nazori najstarijih upanišada (Brhadaranyaka i Chandogya)
 7. Razvijanje filozofske misli u srednjim upanišadama
 8. Mlađe upanišade i utjecaj buddhizma
 9. Nebrahmanistički filozofski sustavi: materijalizam, agnosticizam, buddhizam, đainizam: Uvod
 10. Buddhino izlaganje nauka u opreci spram dotadašnjih filozofskih smjerova: skepticizam i akozmizam.
 11. Buddhino izlaganje nauka (nastavak): nauk o uvjetovanosti svih fenomena, o nepostajanju supstancije (duše) i o netrajnosti svih fenomena.
 12. Mjesto etike i kontemplacije u Buddhinom praktičkom nauku.
 13. Đinizam: osnove nauka i spor s buddhistima i brahmanistima
 14. Počeci indijske filozofije jezika: Patanjali i problem značenja.
 15. Najranija socijalno-politička misao: utemeljenje kastinskog sustava i njegovo opravdanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći interpretirati pojedine predklasične indijske sustave mišljenja u njihovom povijesnom razvoju.
 2. Student će moći povezati središnje tokove upanišadske misli s odgovarajućim grčkim predsokratovskim pravcima mišljenja.
 3. Student će moći usporediti ontološka i epistemološka učenja brahmanističkih i nebrahmanističkih filozofskih sustava.
 4. Student će moći definirati osnovne struje mišljenja predklasičnog razdoblja indijske filozofije.
 5. Student će moći objasniti razlike u mišljenju između vedsko-upanišadske tradicije i nebrahmanističkih pravaca mišljenja.
Metode podučavanja
predavanje, diskusija
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Počeci indijske misli. Izbor (vede, upanišade, Bhagavad-gita, socijalno-politička misao), izbor, predgovor, napomene i glosar Rada Iveković, Beograd: Bigz, 1981.
 2. Rada Iveković, Pregled indijske filozofije, Zagreb: Zavod za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bibl. Filozofska misao, 1981.
 3. M. Hiriyanna, Osnove indijske filozofije, Zagreb: Naprijed, 1980. (s uvodnom studijom Č. Veljačića)
Dopunska literatura
 1. Giuseppe Tucci, Istorija indijske filozofije, Beograd: Nolit, 1981.
 2. Sarvepali Radakrišnan (S. Radhakrishnan), Indijska filozofija I-II, Beograd: Nolit, 1964. (s uvodnom studijom Čedomila Veljačića o neohinduističkoj filozofiji).
 3. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.
 4. Praxis 3-4, Zagreb, 1973. (upanišade, buddhizam)
 5. Radoslav Katičić, Stara indijska književnost. Sanskrtska, palijska i prakrtska, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 7. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij