Naziv
Književnost bugarskog modernizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
77967
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela drugog bugarskog modernizma u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Povijesni i kulturni kontekst bugarskog modernizma. Polemika oko modernizma i rješenja modernističkog projekta
 2. Tri periode bugarskog modernizma
 3. Hristo Smirnenski, interpretacija zbirke "Nek' bude dan!"
 4. Demoni Hrista Smirnenskog, interpretacija "Priče o stepenicama" i diptiha "U gostima kod đavla"
 5. Asen Razcvetnikov, interpretacija odabranih pjesama
 6. Geo Milev: interpretacija zbirke "Grozne proze"
 7. Geo Milev, poetika bunta: tri ekspresionističke poeme "Pakao", "Dan gnjeva", "Septembar"
 8. Geo Milev, interpretacija poeme "Septembar"
 9. Nikola Furnadžiev, interpretacija odabranih pjesama
 10. Elisaveta Bagrjana, interpretacija zbirke "Vječna i sveta"
 11. Elisaveta Bagrjana, interpretacija zbirke "Vječna i sveta"
 12. Angel Karalijčev, interpretacija odabranih pripovjedaka
 13. Bugarski dijabolizam, interpretacija odabranih pripovjedaka Svetoslava Minkova
 14. Bugarski dijabolizam, interpretacija odabranih pripovjedaka Vladimira Poljanova
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje glavnih tendencija bugarske književne avangarde
 2. Opisati i analizirati najvažnije tekstove bugarske književne avangarde
 3. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 4. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004.
 2. Bugarska poezija XX: veka, Nolit, Beograd, 1969.
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Povijest svjetske književnosti,: knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.
Dopunska literatura
 1. Flaker,Aleksandar: Poetika osporavanja, Školska knjiga, Zagreb, 1982

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar