Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 4. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti i njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji hrvatske književnosti te ustanoviti njezine sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te formulirati i usporediti njihove postojeće obrasce
 9. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 10. primijeniti različite filmskoteorijske pristupe u analizi i interpretaciji većih filmskih korpusa
 11. analizirati i usporediti specifičnosti različitih filmskih razdoblja, škola, pokreta, tendencija, autora, žanrova i djela te ih povezati s njihovim povijesnim i suvremenim kulturnim i društvenim kontekstom
 12. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 13. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
 14. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 15. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (11686)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
198922 Komparativna književnost: Strani i domaći
145561 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
145562 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11687)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
198922 Komparativna književnost: Strani i domaći
145561 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
145562 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 12 ECTS bodova (11848)
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160779 Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
198926 Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11850)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160779 Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
198926 Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 6 ECTS bodova (11684)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
198922 Komparativna književnost: Strani i domaći
145561 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
145562 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (11683)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
198922 Komparativna književnost: Strani i domaći
145561 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
145562 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
1. Diplomski rad ili diplomski ispit - odabrati diplomski rad ili jedan kolegij i diplomski ispit (11919)
127545 Diplomski ispit na studiju Komparativne književnosti
127544 Diplomski rad na studiju Komparativne književnosti
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160779 Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
198926 Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway