Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 2. analizirati i usporediti specifičnosti različitih filmskih razdoblja, škola, pokreta, tendencija, autora, žanrova i djela te ih povezati s njihovim povijesnim i suvremenim kulturnim i društvenim kontekstom
 3. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 4. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 5. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 6. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 7. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
 8. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 9. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 10. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti i njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 11. primijeniti različite filmskoteorijske pristupe u analizi i interpretaciji većih filmskih korpusa
 12. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 13. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 14. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 15. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji hrvatske književnosti te ustanoviti njezine sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 16. analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te formulirati i usporediti njihove postojeće obrasce

1. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (11686)
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11687)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247
3. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 6 ECTS bodova (11684)
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (11683)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Komparativna književnost: Biblija i književnost II 184233
Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu 145532
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta 145545
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway 125602
Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize 184245
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod 184246
Teorija književnosti: Politika književnosti 184247