Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar komparativne književnosti
sveučilišna magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 4. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti i njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji hrvatske književnosti te ustanoviti njezine sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te formulirati i usporediti njihove postojeće obrasce
 9. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 10. primijeniti različite filmskoteorijske pristupe u analizi i interpretaciji većih filmskih korpusa
 11. analizirati i usporediti specifičnosti različitih filmskih razdoblja, škola, pokreta, tendencija, autora, žanrova i djela te ih povezati s njihovim povijesnim i suvremenim kulturnim i društvenim kontekstom
 12. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 13. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 14. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od pet područja struke ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (11686)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
160775 Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
145531 Opća povijest književnosti: Pusta zemlja i povijest književnosti
118100 Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
184246 Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
132094 Teorija književnosti: Uvod u sociologiju književnosti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11687)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
160775 Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
145531 Opća povijest književnosti: Pusta zemlja i povijest književnosti
118100 Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
184246 Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
132094 Teorija književnosti: Uvod u sociologiju književnosti
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 12 ECTS bodova (11848)
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
131852 Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
250742 Opća povijest književnosti: Književnost i okoliš
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
250761 Teatrologija i dramatologija: Kazalište u i izvan institucije
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
118102 Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
250764 Teorija književnosti: Poglavlja iz popularne kulture: Disney
225490 Teorija književnosti: Postmodernizam i marksistička kritika
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11850)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
131852 Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
250742 Opća povijest književnosti: Književnost i okoliš
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
250761 Teatrologija i dramatologija: Kazalište u i izvan institucije
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
118102 Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
250764 Teorija književnosti: Poglavlja iz popularne kulture: Disney
225490 Teorija književnosti: Postmodernizam i marksistička kritika
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 6 ECTS bodova (11684)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
160775 Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
145531 Opća povijest književnosti: Pusta zemlja i povijest književnosti
118100 Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
184246 Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
132094 Teorija književnosti: Uvod u sociologiju književnosti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (11683)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
160775 Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
145531 Opća povijest književnosti: Pusta zemlja i povijest književnosti
118100 Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
184246 Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
132094 Teorija književnosti: Uvod u sociologiju književnosti
1. Diplomski rad ili diplomski ispit - odabrati diplomski rad ili jedan kolegij i diplomski ispit (11919)
127545 Diplomski ispit na studiju Komparativne književnosti
127544 Diplomski rad na studiju Komparativne književnosti
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
131852 Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
250742 Opća povijest književnosti: Književnost i okoliš
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
250761 Teatrologija i dramatologija: Kazalište u i izvan institucije
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
118102 Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
250764 Teorija književnosti: Poglavlja iz popularne kulture: Disney
225490 Teorija književnosti: Postmodernizam i marksistička kritika