Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 4. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti, komentirati i usporediti njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. samostalno istražiti i analizirati različite pojave iz hrvatske književnosti te ustanoviti njihove sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 9. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 10. osmisliti i voditi teatrološki istraživački projekt
 11. usporediti i procijeniti opravdanost različitih teorijskih modela za analizu i interpretaciju filmova i srodnih vizualno-komunikacijskih medija
 12. skupiti i integrirati podatke dobivene teorijskom i historiografskom analizom filmskih korpusa te samostalno zaključivati o povijesnim procesima i kulturnim poveznicama filma i drugih umjetničkih i medijskih praksi
 13. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 14. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti sa znanjima stečenim na kolegijima drugih studijskih grupa
 15. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 16. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 17. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11068)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
198922 Komparativna književnost: Strani i domaći
145561 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
145562 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11069)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
198922 Komparativna književnost: Strani i domaći
145561 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
145562 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 18 ECTS bodova (11845)
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160779 Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
198926 Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11846)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160779 Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
198926 Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11681)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
198922 Komparativna književnost: Strani i domaći
145561 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
145562 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11682)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170535 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
198922 Komparativna književnost: Strani i domaći
145561 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu
145533 Opća povijest književnosti: Povijesni roman
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
145562 Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
125459 Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
145534 Teorija književnosti: Figura čitateljice
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
118103 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 15 ECTS bodova (11956)
129078 Esej II
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
160774 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.
170541 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
160779 Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana
132091 Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
160782 Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
198926 Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti
131855 Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway