Naziv
Uvod u rusku civilizaciju 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
87770
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje općih pojmova i mjestâ vezanih uz kulturu i civilizaciju konteksta ruski – narod, nacija, država, povijest, umjetnost, religija, svakodnevica; usvajanje ruskoga vokabulara (svaka je jedinica popraćena ruskim terminima i hrvatskim ekvivalentima); razvijanje sposobnosti javnoga izlaganja i diskusije te pismenoga izražavanja; razvijanje sposobnosti samostalnoga istraživanja.
Sadržaj
 1. tjedan Država kratak pregled: Rus, Moskovija, SSSR, RF; državna struktura – vladajuća tijela
 2. Država kratak pregled: Rus, Moskovija, SSSR, RF; državna struktura – vladajuća tijela
 3. Država državni simboli: zastava, grb, himna
 4. Država, državni i vjerski praznici
 5. Narod, nacijaindoevropsko porijeklo, Slaveni, Istočni Slaveni, Rusi; drugi narodi unutar ZND-a
 6. Klima tajga, tundra …
 7. Klima brezici kao posebnost; poznato raslinje: jorgovan …
 8. Jezik, pismo porijeklo jezika; razvitak ćirilice; odnos staroslavenskoga i praslavenskoga; razvitak staroruskoga
 9. Vjera poganstvo – mitologija
 10. Vjera kršćanstvo, pokrštavanje, pravoslavlje, starovjerci; evanđelja; prisutnost ostalih vjeroispovijesti na području RF
 11. Glazba, klasična, suvremena
 12. Ples balet, narodni plesovi
 13. Hrana, pel'meni, šči, palačinke …
 14. Piće, votka, kvas
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Kolegij pridonosi shvaćanju i prihvaćanju ruske kulture i civilizacije (povijest i suvremenost)
 2. Stvaranje općega vokabulara na ruskome jeziku
 3. Kolegij nudi temelj svim sljedećim kolegijima, osobito matičnoga studija
Metode podučavanja
Nastavnički uvodni pregled cjeline koja se obrađuje (predavanje), studentski pisani seminar i usmena izlaganja, tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom – interakcija nastavnika i studenata te studenata međusobno.
Metode ocjenjivanja
- izvršavanje obaveza: - odabir teme - pisanje seminarskoga rada - usmeno izlaganje obrađene teme (uz prezentaciju) - ECTS bodovi

Obavezna literatura
 1. skripta
Dopunska literatura
 1. Russkij jazyk. Énciklopedija (1979) Sovetskaja enciklopedija, Moskva.
 2. Sesar, Dubravka (1996) Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zavod za lingvistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Stĕpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka (2005) Zemĕpisné a politické reálie současného Ruska / Географические и политическе реалии современной России. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 49. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 50. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 51. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 55. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 58. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 59. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 60. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 61. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar