Naziv
Uvod u istraživačke metode
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
5
Šifra
184229
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest omogućiti razumijevanje metode i važnost izvornih istraživanja; razumjeti kvantitativne i kvalitativne metodologije; shvatiti razlike i dosege pojedinih metoda kako bi se moglo odlučiti za njihovu ispravnu primjenu u pojedinim istraživanjima; osposobiti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja i opis odgovarajućih metoda.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Znanost
 3. Eksperimentalno istraživanje
 4. Eksperimentalno istraživanje
 5. Prezentacije nacrta istraživanja - Eksperimentalno istraživanje
 6. Prezentacije nacrta istraživanja - Eksperimentalno istraživanje
 7. Anketno istraživanje
 8. Prezentacije nacrta istraživanja - Anketno istraživanje
 9. Prezentacije nacrta istraživanja - Anketno istraživanje
 10. Opažanje, korelacijsko istraživanje, analiza sadržaja
 11. Prezentacije nacrta istraživanja - Opažanje, korelacijsko istraživanje ili analiza sadržaja
 12. Prezentacije nacrta istraživanja - Opažanje, korelacijsko istraživanje ili analiza sadržaja
 13. KOLOKVIJ
 14. -
 15. -

Ishodi učenja
 1. opisati istraživačke metode i važnost izvornih istraživanja u informacijskoj znanosti
 2. prepoznati, razlikovati i koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u informacijskim znanostima
 3. demonstrirati poznavanje osnovnih sposobnosti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja, te primjenu odgovarajućih metoda
 4. primijeniti različite tehnike i metode za prikaz istraživačkih problema i istraživačkih podataka
 5. demonstrirati poznavanje istraživačke etike
Metode podučavanja
Predavanja
Seminari
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad
Vrednovanje nacrta istraživanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Goran Milas. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005.
 2. Vladimir Bazala. Pregled povijesti znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 1980.
 3. Vlatko Silobrčić. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveni rad. Zagreb: Medicinska naklada, 2003.
 4. Charles H. Busha, Stephen P. Harter. Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation. New York: Academic Press, 1980.
 5. Milko Mejovšek. Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
 6. Miroslav Vujević. Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 2006.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar