Naziv
Antropologija
Puni naziv
Antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar antropologije
magistar antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. korištenjem kvalitativnih metoda, kandidat će moći/znati napraviti dublju/obuhvatniju analizu izabranog kulturno-antropološkog fenomena
 2. kritički prosuđivati i argumentirano raspraviti primjenu teorijskih koncepata u konkretnim istraživačkim primjerima i situacijama
 3. analizirati i objasniti biološke i sociokulturne procese koji utječu na razvoj pojedinih aspekata čovjeka i ljudskih zajednica
 4. korištenjem kvantitativnih metoda, kandidat će biti sposoban donijeti relevantne zaključke i ekstrapolirati važnost vlastitih zaključaka za daljnja istraživanja ili za širu javnost
 5. postati sposoban za interdisciplinarno istraživanje
 6. smjestiti usvojena znanja o pojedinom antropološkom fenomenu u obuhvatniji društveni, povijesni i znanstveni okvir
 7. postati sposoban za publiciranje i posebno za kompetentnu obranu samostalnog znanstvenog rada u znanstveno-stručnoj literaturi
 8. samostalno osmisliti, organizirati i provesti istraživanje u različitim poljima antropologije u skladu s adekvatnom metodologijom
 9. biti dovoljno osposobljen za komunikaciju svojih nalaza/rezultata u javnosti
 10. provesti stručnu i znanstvenu analizu i interpretaciju antropološke građe primjenjujući adekvatne metode
 11. biti sposoban uklapati mikro-istraživanja i specijaliziranije istraživačke, znanstvene i kulturne dosege u širi društveni, znanstveni pa čak i povijesni ili evolucijski kontekst
 12. kreirati učinkovita etička rješenja u provedbi istraživanja
 13. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te odgovorno djelovati u interakciji s pojedincima i grupama
 14. razumjeti i/ili smještati pojedini antropološki fenomen, predmete ili moguća područja specijalizacije u obuhvatniji društveni, lokalni, povijesni i znanstveni okvir
 15. imati/pokušati postići što obuhvatniji pregled nad glavnim dosezima, poviješću, ostvarenjima, znanstvenim ili pragmatičnim nedostacima svoje struke
 16. jasno i argumentirano komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i drugim zainteresiranim korisnicima
 17. biti/postati sposoban donositi generalnije zaključke na područjima koja se tiču njegove struke i specijalizacije
 18. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 19. odgovorno organizirati i konstruktivno upravljati aktivnostima timskog rada
 20. oblikovati i/li voditi studentske/znanstvene/javne radionice, seminare; sudjelovati i kreirati manifestacije poput javnih predavanja i manjih simpozija
 21. evidentirati, sakupljati, prikupljati ili savjetovati pri muzejskoj/bibliotečnoj/kolekcionarskoj/turističkoj aktivnosti antropološki zanimljive predmete, društveno-povijesno zanimljive, specifične ili za lokalnu zajednicu iznimne i važne artikle ili kulturne prakse i postupke; ili barem znati prikupljati zanimljive priloge, znanstvene radove, objavljenje monografije važne za lokalnu zajednicu (primjerice u lokalnim bibliotečnim fondovima); te da će time biti kompetentan pripomoći razvoju lokalne uprave i samouprave i sl.
 22. preuzeti odgovornost za profesionalno usavršavanje i cjeloživotno učenje
 23. proaktivno pokazivati i dokazivati relevantnost struke pri rješavanju ili oblikovanju pragmatičnih rješenja za akutne društvene probleme
 24. isticati i znanstveno-kompetentno braniti vlastite stavove i proizvode
 25. birati manje obrađena, nepoznata i originalna područja istraživanja i primjene svojeg znanja
 26. kvalificirati kao kompetentnog intelektualca za nastavak studiranja na najvišem znanstvenom stupnju

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - u 1. i 2. semestru sveukupno odabrati najmanje 12 ECTS bodova - u 1. i u 2. semestru upisati najmanje 12 ECTS bodova (10647)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - u 1. i 2. semestru sveukupno odabrati najmanje 12 ECTS bodova - u 1. i u 2. semestru upisati najmanje 12 ECTS bodova (10647)
2.1. Kolegiji s odsjeka