Naziv
smjer Jezično-prevoditeljski
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Jezično-prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar južnoslavenskih jezika i književnosti
magistra južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na odabranim južnoslavenskim jezicima na gramatičkoj i semantičkoj razini
 2. kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 3. kritički prosuđivati osobitosti i značajke južnoslavenskih jezika u okviru poredbenog jezikoslovlja
 4. kompetentno prevoditi i na ispravan način služiti se pomagalima za prevođenje (tradicionalni tiskani mediji poput rječnika i glosara; online prevoditeljski alati i resursi; računalno potpomognuto i strojno prevođenje)
 5. objasniti i raspraviti stečena znanja sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima
 6. preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 7. prepoznati i objasniti čimbenike raznolikosti i raslojenosti južnoslavenskih jezika
 8. objasniti i kritički tumačiti značajke sociolingvističkih odnosa među pojedinim južnoslavenskim jezicima
 9. samostalno prevesti tekstove svih funkcionalnih stilova s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na odabrane južnoslavenske jezike
 10. povezati i smjestiti stečena znanja o južnoslavenskim jezicima u širi, općelingvistički kontekst
 11. povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije koje mu omogućavaju poslijediplomski doktorski studij i cjeloživotno obrazovanje
 12. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 13. provesti istraživanje i prezentirati zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 14. zastupati mišljenja, valorizirati i stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 15. korelativno i interdisciplinarno prezentirati jezične srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora

1. semestar
1. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Informacijska struktura rečenice 170301
Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća 184928
Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog 125442
Makedonski roman od 1991. do danas 144904
Međuknjiževna kritika 125443
Međuknjiževna tumačenja 118084
Poetika Danila Kiša 69446
Poetika Miloša Crnjanskog 71686
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo 118089
Suvremena bugarska književnost 131717
Suvremena slovenska proza 131718
Tečaj bugarskog jezika 1 37559
Tečaj bugarskog jezika 2 37564
Tečaj makedonskog jezika 1 37558
Tečaj makedonskog jezika 2 37566
Tečaj slovenskog jezika 1 37563
Tečaj slovenskog jezika 2 37569
2. Jezikoslovni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (10750)
2.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Informacijska struktura rečenice 170301
Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća 184928
Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog 125442
Makedonski roman od 1991. do danas 144904
Međuknjiževna kritika 125443
Međuknjiževna tumačenja 118084
Poetika Danila Kiša 69446
Poetika Miloša Crnjanskog 71686
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo 118089
Suvremena bugarska književnost 131717
Suvremena slovenska proza 131718
Tečaj bugarskog jezika 1 37559
Tečaj bugarskog jezika 2 37564
Tečaj makedonskog jezika 1 37558
Tečaj makedonskog jezika 2 37566
Tečaj slovenskog jezika 1 37563
Tečaj slovenskog jezika 2 37569
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 10 ECTS bodova (11843)
3. semestar
1. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Informacijska struktura rečenice 170301
Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća 184928
Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog 125442
Makedonski roman od 1991. do danas 144904
Međuknjiževna kritika 125443
Međuknjiževna tumačenja 118084
Poetika Danila Kiša 69446
Poetika Miloša Crnjanskog 71686
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo 118089
Suvremena bugarska književnost 131717
Suvremena slovenska proza 131718
Tečaj bugarskog jezika 1 37559
Tečaj bugarskog jezika 2 37564
Tečaj makedonskog jezika 1 37558
Tečaj makedonskog jezika 2 37566
Tečaj slovenskog jezika 1 37563
Tečaj slovenskog jezika 2 37569
2. Jezikoslovni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (11685)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Informacijska struktura rečenice 170301
Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća 184928
Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog 125442
Makedonski roman od 1991. do danas 144904
Međuknjiževna kritika 125443
Međuknjiževna tumačenja 118084
Poetika Danila Kiša 69446
Poetika Miloša Crnjanskog 71686
Pragmatika južnoslavenskih jezika 125446
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo 118089
Suvremena bugarska književnost 131717
Suvremena slovenska proza 131718
Tečaj bugarskog jezika 1 37559
Tečaj bugarskog jezika 2 37564
Tečaj makedonskog jezika 1 37558
Tečaj makedonskog jezika 2 37566
Tečaj slovenskog jezika 1 37563
Tečaj slovenskog jezika 2 37569
2. Diplomski rad ili diplomski ispit - odabrati 15 ECTS bodova (12818)