Naziv
Združeni diplomski studij Digitalna lingvistika
Puni naziv
Združeni diplomski studij Digitalna lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar digitalne lingvistike
sveučilišna magistra digitalne lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Pismeno i usmeno prezentirati rezultate samostalnog istraživanja u javnom i profesionalnom kontekstu na barem dva jezika
 2. Sudjelovati u timskom radu sa ciljem postizanja razvoja rješenja koja tematski prate sadržaj studija
 3. Primijeniti, usporediti i kritički procijeniti vlastite istraživačke tehnike i interdisciplinarne pristupe rješavanju digitalnolingvističkih problema
 4. Primijeniti odgovarajuće istraživačke metode, procedure i procese
 5. Koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
 6. Analizirati, sintetizirati i predvidjeti digitalnolingvistička rješenja i njihove posljedice
 7. Kritički procijeniti vlastite i tuđe digitalnolingvističke kompetencije i rad s ciljem osiguravanja kvalitete profesionalnog rada
 8. Kritički tumačiti istraživanja u području digitalne lingvistike
 9. Identificirati, interpretirati i usporediti vodeće trendove u području digitalne lingvistike
 10. Analizirati, razviti i implementirati tehnike obrade nestrukturiranih podataka
 11. Obraditi, dizajnirati i implementirati digitalne jezične resurse kao što su korpusi, leksikoni i sl.
 12. Primijeniti i dizajnirati napredne informacijske i komunikacijske tehnologije
 13. Definirati pojam privatnosti i objasniti koncept zaštite osobnih podataka
 14. Razumjeti i objasniti računalne izazove obrade pisanog i govorenog jezika na svim jezičnim razinama
 15. Razumjeti principe višejezične komunikacije u digitalnom svijetu
 16. Kreirati i razvijati digitalnolingvističke usluge i proizvode

1. Obavezni predmeti
2. Obvezni izborni kolegiji - odabrati 5 ECTS bodova (20313)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Studenti tijekom diplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 50 ECTS bodova kolegija s unutarnjom izbornošću (20314)
4. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - Studenti tijekom diplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 12 ECTS bodova izbornih kolegija (20315)
1. Obavezni predmeti
215555 Društveno korisno učenje
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Studenti tijekom diplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 50 ECTS bodova kolegija s unutarnjom izbornošću (20314)
3. Fakultetska ponuda izbornih kolegija - Studenti tijekom diplomskog studija trebaju ostvariti najmanje 12 ECTS bodova izbornih kolegija (20315)