Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Germanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti
magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati jezičnu kompetenciju učenika, procijeniti i ocijeniti njihova postignuća, te ih individualno usmjeravati u daljnjem radu
 2. analizirati njemački jezik pomoću lingvističkih kategorija te objasniti povijesni razvoj nekih pojava u suvremenom jeziku
 3. kritički analizirati vlastito i tuđe pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama
 4. koncipirati stručne tekstove s područja glotodidaktike
 5. samostalno planirati nastavu njemačkog jezika ravnajući se pri tome prema kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika
 6. primijeniti psihološke spoznaje o učenju i osobnim karakteristikama učenika pri analizi rada učenika te ih individualno savjetovati
 7. procijeniti prikladnost nastavnih materijala i samostalno koncipirati vlastite
 8. objasniti principe i postupke posredovanja njemačkog jezika i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 9. planirati i kritički analizirati nastavu prema suvremenim didaktičkim teorijama
 10. pretraživati stručne i znanstvene tekstove s područja relevantnih disciplina, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu
 11. objasniti teorije stjecanja jezika i primijeniti ih pri planiranju nastave i analizi postignuća učenika
 12. primijeniti vještine cijeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 13. pored jezične kompetencije razvijati kod učenika međukulturalne kompetencije i jezičnu svjesnost
 14. organizirati oblike učenja u nastavi u skladu sa suvremenim zahtjevima za interaktivnošću i poticanjem samostalnosti kod učenika
 15. samostalno provesti manje istraživanje te prezentirati dobivene rezultate
 16. primijeniti znanja o hrvatsko-njemačkim kulturnim i jezičnim vezama pri koncipiranju vlastite nastave
 17. svrsishodno se služiti medijima, uključujući digitalne medije

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Dodirno jezikoslovlje 118012
Interkulturalni seminar - Književno prevođenje 161480
Iz povijesti i kulture Austrije 1 118013
Iz povijesti i kulture Njemačke 1 118015
Jezične biografije 118016
Jezik u društvu 118017
Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća 145551
Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti 145552
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika 118020
Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje 145557
Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća 184219
Kulturološki seminar 1 - Roberts Musil "Der Mann ohne Eigenschaften" 172508
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 118023
Poglavlja iz njemačke književnosti - "Geschichte und Literatur" 118025
Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur 131590
Povijest njemačkog jezika 161483
Rad s udžbenicima njemačkog jezika 118026
Tekstna lingvistika 125418
Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina 118027
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika 118029
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Dodirno jezikoslovlje 118012
Interkulturalni seminar - Književno prevođenje 161480
Iz povijesti i kulture Austrije 1 118013
Iz povijesti i kulture Njemačke 1 118015
Jezične biografije 118016
Jezik u društvu 118017
Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća 145551
Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti 145552
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika 118020
Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje 145557
Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća 184219
Kulturološki seminar 1 - Roberts Musil "Der Mann ohne Eigenschaften" 172508
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 118023
Poglavlja iz njemačke književnosti - "Geschichte und Literatur" 118025
Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur 131590
Povijest njemačkog jezika 161483
Rad s udžbenicima njemačkog jezika 118026
Tekstna lingvistika 125418
Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina 118027
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika 118029
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Dodirno jezikoslovlje 118012
Interkulturalni seminar - Književno prevođenje 161480
Iz povijesti i kulture Austrije 1 118013
Iz povijesti i kulture Njemačke 1 118015
Jezične biografije 118016
Jezik u društvu 118017
Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća 145551
Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti 145552
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika 118020
Kulturološki seminar 1 - Moć i nasilje 145557
Kulturološki seminar 1 - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća 184219
Kulturološki seminar 1 - Roberts Musil "Der Mann ohne Eigenschaften" 172508
Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 118023
Poglavlja iz njemačke književnosti - "Geschichte und Literatur" 118025
Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur 131590
Povijest njemačkog jezika 161483
Rad s udžbenicima njemačkog jezika 118026
Tekstna lingvistika 125418
Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina 118027
Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika 118029
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
3.1. Kolegiji s odsjeka