Naziv
Primijenjena kognitivna znanost
Puni naziv
Primijenjena kognitivna znanost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar za primijenjenu kognitivnu znanost
sveučilišna magistra za primijenjenu kognitivnu znanost
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. Objasniti glavne povijesne paradigme i prepoznati nove trendove u kognitivnoj znanosti.
 2. Primijeniti teorijska znanja temeljnih sastavnica šest jezgrenih disciplina i njihovih odnosa unutar kognitivne znanosti.
 3. Primijeniti specifična znanja i vještine iz odabranih disciplina kognitivne znanosti.
 4. Integrirati uvide, metode i razine analize iz različitih disciplina u objedinjeni objasnidbeni okvir ljudskoga uma i kognicije općenito.
 5. Kritički procijeniti rezultate istraživanja u kognitivnoj znanosti te sintetizirati informacije u svrhu primjene u kolaborativnom profesionalnom okruženju.
 6. Sudjelovati u inovacijskim projektima koji uključuju rad na podacima i korištenje prikladnih alata iz znanosti o podacima.
 7. Koristiti uvide iz kognitivne znanosti u razvoju inovativnih tehnoloških rješenja koji doprinose održivoj ekonomiji i dobrobiti čovjeka.
 8. Primijeniti međudisciplinarni pristup u istraživanju kognicije.
 9. Osmisliti i provesti međudisciplinarni projekt iz područja kognitivne znanosti.
 10. Inicirati i održavati inovacijske aktivnosti u međudisciplinarnom timu.
 11. Komunicirati u poslovnom okruženju i širim javnim kontekstima.
 12. Graditi komunikacijske kanale i omogućiti protok inovativnih ideja prema stručnjacima i zaposlenicima u srodnim disciplinama i industriji.
 13. Koristiti različite disciplinarne alate u svrhu istraživanja i opisivanja prirode kognitivnih procesa.
 14. Primjenjivati alate iz područja umjetne inteligencije u konkretnim zadacima i praktičnim kontekstima.
 15. Planirati i pratiti osobni profesionalni rast.