Naziv
Psihologija
Puni naziv
Psihologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar psihologije
magistra psihologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. jasno i argumentirano komunicirati svoje zaključke i preporuke klijentima/korisnicima i stručnjacima, koristeći primjerenu stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 2. evaluirati psiho-socijalne intervencije s obzirom na odabir relevantnih metoda i tehnika, pridržavanje plana i ostvarenje postavljenih ciljeva
 3. analizirati podatke istraživanja složenim kvantitativnim i kvalitativnim postupcima uz korištenje naprednih računalnih programa
 4. analizirati potrebe i odrediti ciljeve psihosocijalnih usluga u području primijenjene psihologije (psihologije rada i organizacijske psihologije, kliničke i zdravstvene psihologije, predškolske i školske psihologije)
 5. koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
 6. kritički analizirati i kreirati učinkovita rješenja tipičnih stručnih problema na primjerenoj etičkoj i profesionalnoj razini
 7. kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima, psiholozima ili drugim stručnjacima utemeljene na psihologijskim teorijama i metodama
 8. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te primjereno kreirati interakciju s pojedincima i grupama različitih sposobnosti, osobina i svjetonazora
 9. kritički evaluirati psihologijske spoznaje u kontekstu društvenih promjena te kreativno doprinositi razvoju struke i vlastite prakse
 10. preuzeti osobnu odgovornost i učinkovito voditi tim stručnjaka pri rješavanju problema u složenim i promjenjivim uvjetima
 11. primijeniti metodologijska i statistička znanja u kreiranju primijenjenih istraživanja u multidisciplinarnom kontekstu
 12. kritički razmatrati vlastiti rad i kompetencije te planirati sustav za osiguravanje kvalitete vlastitog profesionalnog rada
 13. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 14. procijeniti i stručno interpretirati nalaze o relevantnim karakteristikama pojedinaca, grupa i organizacije prikladnim metodama (intervjuiranja, testiranja, opažanja i sl.)
 15. identificirati, oblikovati i provesti psiho-socijalne intervencije prikladne za postizanje postavljenih ciljeva u okruženju relevantnom za traženu uslugu
 16. integrirati znanja iz različitih područja psihologije i upravljati složenim situacijama, pri čemu će rasuđivati na temelju dostupnih informacija i donositi odluke koje uključuju društvenu i etičku odgovornost
 17. integrirati suvremene psihologijske spoznaje i spoznaje stečene iskustvenim učenjem kroz praktični rad s klijentima/korisnicima s ciljem unaprijeđenja osobnog profesionalnog razvoja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Aktualni problemi psihologije rada 125493
Ergonomijska psihologija 131601
Genetika ponašanja 131602
Hormoni i ponašanje 184284
Klinička neuropsihologija 131603
Kognitivni trening i rehabilitacija 142658
Linearno strukturalno modeliranje 184949
Metodički praktikum 118176
Metodika nastave psihologije 125497
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177
Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli 125498
Osnove psihološkog savjetovanja 118179
Poduzetničke vještine 184950
Primijenjena razvojna psihologija 131597
Primjena računala u psihologiji 184951
Psihodijagnostičke metode 160825
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605
Psihologija rata i mira 131606
Psihologija roditeljstva 118183
Psihologijska ljetna škola 128900
Psihološka procjena djece 160756
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama 125501
Psihopatologija u filmu 142661
Rad u zajednici 42429
Složeni nacrti istraživanja 128277
Upravljanje karijerom 184952
Vojna psihologija 125503
Zdravstvena psihologija 125504
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
Praksa 124471
Sudjelovanje u istraživanjima 124476
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Aktualni problemi psihologije rada 125493
Ergonomijska psihologija 131601
Genetika ponašanja 131602
Hormoni i ponašanje 184284
Klinička neuropsihologija 131603
Kognitivni trening i rehabilitacija 142658
Linearno strukturalno modeliranje 184949
Metodički praktikum 118176
Metodika nastave psihologije 125497
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177
Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli 125498
Osnove psihološkog savjetovanja 118179
Poduzetničke vještine 184950
Primijenjena razvojna psihologija 131597
Primjena računala u psihologiji 184951
Psihodijagnostičke metode 160825
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605
Psihologija rata i mira 131606
Psihologija roditeljstva 118183
Psihologijska ljetna škola 128900
Psihološka procjena djece 160756
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama 125501
Psihopatologija u filmu 142661
Rad u zajednici 42429
Složeni nacrti istraživanja 128277
Upravljanje karijerom 184952
Vojna psihologija 125503
Zdravstvena psihologija 125504
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
Praksa 124471
Sudjelovanje u istraživanjima 124476
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Aktualni problemi psihologije rada 125493
Ergonomijska psihologija 131601
Genetika ponašanja 131602
Hormoni i ponašanje 184284
Klinička neuropsihologija 131603
Kognitivni trening i rehabilitacija 142658
Linearno strukturalno modeliranje 184949
Metodički praktikum 118176
Metodika nastave psihologije 125497
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177
Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli 125498
Osnove psihološkog savjetovanja 118179
Poduzetničke vještine 184950
Primijenjena razvojna psihologija 131597
Primjena računala u psihologiji 184951
Psihodijagnostičke metode 160825
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605
Psihologija rata i mira 131606
Psihologija roditeljstva 118183
Psihologijska ljetna škola 128900
Psihološka procjena djece 160756
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama 125501
Psihopatologija u filmu 142661
Rad u zajednici 42429
Složeni nacrti istraživanja 128277
Upravljanje karijerom 184952
Vojna psihologija 125503
Zdravstvena psihologija 125504
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
Praksa 124471
Sudjelovanje u istraživanjima 124476
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Aktualni problemi psihologije rada 125493
Ergonomijska psihologija 131601
Genetika ponašanja 131602
Hormoni i ponašanje 184284
Klinička neuropsihologija 131603
Kognitivni trening i rehabilitacija 142658
Linearno strukturalno modeliranje 184949
Metodički praktikum 118176
Metodika nastave psihologije 125497
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177
Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli 125498
Osnove psihološkog savjetovanja 118179
Poduzetničke vještine 184950
Primijenjena razvojna psihologija 131597
Primjena računala u psihologiji 184951
Psihodijagnostičke metode 160825
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605
Psihologija rata i mira 131606
Psihologija roditeljstva 118183
Psihologijska ljetna škola 128900
Psihološka procjena djece 160756
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama 125501
Psihopatologija u filmu 142661
Rad u zajednici 42429
Složeni nacrti istraživanja 128277
Upravljanje karijerom 184952
Vojna psihologija 125503
Zdravstvena psihologija 125504
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
Praksa 124471
Sudjelovanje u istraživanjima 124476