Naziv
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Danijela Lugarić Vukas, izv. prof.
Pročelnik
mr.sc. Zoran Tihomirović, asist.
Povjerenik za kvalitetu
mr.sc. Josip Ralašić, asist.
ISVU koordinatorica
dr.sc. Dariya Pavlešen, v. lekt.
Satničar
Domagoj Kliček, asist.
ECTS koordinatorica
dr.sc. Ana Dugandžić, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Ana Dugandžić, v. lekt. B-201 4092-101 adugandzic@ffzg.hr
dr.sc. Tetyana Fuderer, red. prof. B-223 4092-121 tfuderer@ffzg.hr
dr.sc. Silvija Graljuk B-202 4092-102 sgraljuk@ffzg.hr
Domagoj Kliček, asist. B-201 4092-101 dklicek@ffzg.hr
dr.sc. Dariya Pavlešen, v. lekt. B-201 4092-101 dpavlese@ffzg.hr
dr.sc. Lesja Petrovska B-201 4092-101 lesja_petrovska@yahoo.com; lpetrov@ffzg.hr
mr.sc. Josip Ralašić, asist. B201 ralasicjosip@gmail.com
dr.sc. Oksana Timko Đitko, red. prof. B-202 4092-102 okditko@ffzg.hr

Naziv Šifra
Dijalektologija ukrajinskog jezika 51359
Diplomski rad na studiju Ukrajinskog jezika i književnosti 124543
Fonetika, fonologija i morfologija ukrajinskog jezika 47273
Funkcionalni stilovi i prevođenje 117835
Glotodidaktika 117770
Historijska gramatika ukrajinskoga jezika 51368
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 3 51347
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 4 51354
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 7 51367
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 8 51371
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I 215508
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika II 47270
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika V 51361
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika VI 51364
Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika 51352
Lektira 1 51343
Lektira II 51346
Metodika nastave ukrajinskoga jezika 124542
Morfologija ukrajinskog jezika 2 51348
Ortografski praktikum I 95344
Ortografski praktikum II 95346
Osnove staroslavenskog 51355
Povijest ukrajinskog jezika 215611
Prevođenje književnih tekstova 117837
Sintaksa ukrajinskog jezika I 51362
Sintaksa ukrajinskog jezika II 51365
Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika 77882
Tečaj ukrajinskog I 64099
Tečaj ukrajinskog II 64100
Teorija i praksa prevođenja 117838
Terenska nastava studija ukrajinskog jezika i književnosti 215578
Ukrajinska književnost V 51366
Ukrajinska književnost 1 223627
Ukrajinska književnost 2 51349
Ukrajinska književnost 3 51356
Ukrajinska književnost 6 215510
Ukrajinska književnost 7 215511
Ukrajinska književnost IV 51363
Ukrajinska usmena književnost 215509
Usvajanje stranoga jezika 117839
Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine 65585
Uvod u opću lingvistiku 47191

Preddiplomski studiji
  1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici