Naziv
Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u 20. i 21. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
125506
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s fenomenima arhitektonskog rekonstruiranja u Europi od kraja 19. do početka 21. stoljeća. Proučavanje teorijskih spisa, aktera, projekata, ostvarenja, zbivanja prije i nakon dvaju globalnih sukoba i pada Berlinskoga zida. Uklapanje profesionalnih reakcija u društveno-političke kontekste.
Sadržaj
 1. Uvod: historijski i filozofski temelji modernom arhitektonskom konzerviranju
 2. Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi od kraja 19. stoljeća do 1914.
 3. Spomenici i gradovi Europe nakon 1914
 4. Razaranje, pamćenje i rekonstruiranje između dva svjetska rata
 5. Vrhunac totalitarnih uprava, upravljanje pamćenjem i problemi rekonstrukcije nakon 1945.
 6. Teorijska razmatranja o rekonstrukcijama u Italiji, 1944-1964.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Arhitektonsko rekonstruiranje u Poljskoj nakon Drugoga svjetskog rata
 9. Oživljavanje Njemačke nakon 1945.: Obnova i rekonstruiranje
 10. Arhitektonsko rekonstruiranje nakon 1945: od preživljavanja zajednica do konstruiranja povijesti
 11. Arhitektonsko rekonstruiranje od 1960-ih do 1980-ih godina
 12. (Re)konstruiranje pamćenja prije i nakon propasti Istočnoga bloka
 13. Arhitektonske rekonstrukcije u suvremenoj Europi
 14. Arhitektonsko rekonstruiranje u suvremenoj Europi - zaključak
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. savladati terminologiju arhitektonskoga rekonstruiranja
 2. upoznati društvena zbivanja koja su uvjetovala arhitektonske rekonstrukcije
 3. poznavati glavne aktere, projekte i zbivanja u post-traumatskim zbivanjima u Europi
 4. razlikovati načela obnove i rekonstruiranja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari (prezentacije studenata, rasprava o tekstovima), terenski rad.
Metode ocjenjivanja
Redovitost pohađanja, zalaganje na seminarima i raspravama o tekstovima, ocjene iz kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Miles Glendinning, The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation: Antiquity to Modernity, Abingdon 2013.
 2. Sažeci predavanja (Lecture abstracts by lecturer)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar