Naziv
Indijska književnost 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
66374
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike različitih indijskih književnih razdoblja i rodova (śravya – starija (1) i mlađa (2), nāṭya – starija (3) i mlađa (4), novija indijska književnost (5) – dravidska i novoindoarijska (6)).
  2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih književnih razdoblja i rodova u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
  3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih književnih razdoblja i rodova, te ih međusobno usporediti.
  4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno književna djela različitih razdoblja i rodova u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Zimski semestar
  • Diplomski studij: Zimski semestar