Naziv
Niži hindski seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52276
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s književnim tekstovima srednje težine i osposobiti ih da samostalno prevode te tekstove na korektan hrvatski.
Sadržaj
 1. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 2. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 3. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 4. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 5. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 6. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 7. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 8. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 9. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 10. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 11. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 12. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 13. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 14. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.
 15. Čitanje i prevođenje izabrane hindske priče uz sintaktičku i morfološku analizu.

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno prevesti književne tekstove srednje težine
 2. Student će moći smjestiti djelo i autora u određeno književnopovijesno razdoblje
 3. Student će moći prepoznati jednostavnije opise u jednojezičnom hindskom rječniku
 4. Student će moći samostalno prepoznavati izvedene riječi iz poznatih osnova bez pomoći rječnika
 5. Student će moći prepoznati do sedam stotina riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica
Metode podučavanja
Prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Za uspjeh na seminaru vrednovat će se: 1. nazočnost na seminaru 2. aktivnost u radu seminara 3. završni kolokvij koji se sastoji od prijevoda i pismenog testa.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
Dopunska literatura
 1. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
 2. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 2., 4., 6. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar