Naziv
Umjetnost Trecenta
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118192
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij se bavi umjetnošću talijanskog Trecenta poglavito na primjerima slikarstva i skulpture. Pratiti ćemo osamostaljivanje talijanskih umjetničkih radionica počevši od razdoblja ranih škola pod utjecajem maniere grece do proto-renesansne umjetnosti Giotta i njegovih sljedbenika. Kolegij će nastojati predstaviti umjetnost najzačajnijih talijanskih umjetničkih središta u Toskani (Lucca, Firenza, Siena) te Veneciji i Venetu (Padova), Milanu i Rimu. Cilj kolegija je steći znanje o stilskim i ikonografskim značajkama umjetnosti u ovom značajnom razdoblju. Iako je kolegij zamišljen kao pregled najznačajnijh umjetničkih pojava u talijanskoj umjetnosti 14. stoljeća s namjerom upoznavanja i sistematiziranja te građe, nastojati ćemo obraditi i tematske cjeline kao što je pojava sekularnih tema u umjetnosti, oblikovanje civilnog identiteta kroz štovanje slika, kiparstvo u pogrebnom kontekstu, rane manifestacije humanističkog duha u slikarstvu u doba Dantea, promjene u društvu i umjetnosti nastale nakon kuge 1348. godine i druge.
Sadržaj
 1. Uvod Cimabue, Cavallini i rimska škola. 4.
 2. Odnos bizantske i talijanske umjetnosti u 13. stoljeću
 3. Siensko slikarstvo 13.st. Coppo di Marcovaldo Duccio i sljedbenici
 4. Cimabue, Cavallini i rimska škola.
 5. Kiparstvo prve pol. 14. st.: sljedbenici Niccole i Giovanni Pisana, Arnolfo di Cambio.
 6. Giotto
 7. Kolokvij
 8. Giotovi sljedbenici i suvremenici, crkva Santa Croce u Firenzi kao trecentisticka cjelina; ikonografija pogrebnih kapela.
 9. Simone Martini i siensko slikarstvo prve pol. 14. st; Pietro i Ambrogio Lorenzetti; sekularno trečentističko slikarstvo u talijanskim gradskim vijećnicama i umjetničko oblikovanje civilnog identiteta gradova država.
 10. Skulptura 14. stoljeća: Andrea Pisano, Lorenzo Maitani, Marco Romano, Tino di Camino, skulptura u Napuljskom kraljevstvu.
 11. Slikarstvo druge polovice 14. st.: Firenza
 12. Slikarstvo druge polovice 14. st.: Padova
 13. Paolo Veneziano i gotičko slikarstvo u 14. st., umjetnički odnosi Venecije i Dalmacije u 14. stoljeću

Ishodi učenja
 1. Prepoznati stilska i ikonografska obilježja djela pojednih umjetnika djelatnih u razdoblju trecenta
 2. Identificirati najznačajnijje slikare i kipare
 3. Samostalno analizirati umjetnički problem putem seminarskog rada
 4. Razviti i argumentirati postavljenu tezu putem seminarskog rada
 5. Analizirati literaturu
Metode podučavanja
Predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, pismeni ispit, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Joachim Poeschke, Italian Frescoes: The Age of Giotto 1280-1400, New York, London: Abbeville Press, 2004. (odabrana poglavlja)
 2. Alastair Smart, The Dawn of Italian Painting, 1250-1400, Cornell University Press, 1978.
 3. Muraro, Michelangelo. Paolo da Venezia. University Park: Pennsylvania State University Press, 1970.
 4. • Anita Fiderer Moskowitz, Italian Gothic Sculpture c. 1250-c. 1400, Cambridge University Press, 2001.
Dopunska literatura
 1. • Diana Norman, ed., Siena, Florence, Padua: Art, Society and Religion 1280-1400, Yale University Press, 1995. (odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar