Naziv
Tečaj bugarskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37564
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Obnavljanje naučenih i dalje savladavanje osnovnih morfoloških kategorija. Obrada temeljnih leksičkih tema i stjecanje osnovnih leksičkih i konverzacijskih kompetencija. Cilj je usavršavanje jezične kompetencije odnosno obogaćivanje rječnika i daljnji razvoj svih jezičnih vještina: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja.
Sadržaj
 1. Vrijeme
 2. Kalendar
 3. U restoranu
 4. Moja obitelj
 5. Moja soba/kuća/učionica
 6. Rođendan
 7. Izleti i putovanja

Ishodi učenja
 1. usvajanje govorne i pisane kompetencije u bugarskom jeziku
 2. upoznavanje s bugarskom kulturom i civilizacijom
 3. savladavanje osnova gramatike bugarskog jezika
 4. stjecanje uvida u sličnosti i razlike bugarskog i hrvatskog jezika
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi. Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Koleva-Zlateva, Živka ; Emilijanova, Borjana ; Sedefčeva, Valentina: "Az govorja b"lgarski : b"lgarski ezik za čuždenci ", Veliko Turnovo, 2004
 2. Julija Antonova, Elga Kirjakova: "Govorite li b''lgarski?", Sofija, 1991.
 3. Stojan Burov: "B''lgarski ezik za čuždenci, I čast", Veliko T''rnovo, 2000.
 4. Kunka Molle: "Kratka gramatika na b''lgarskija ezik za čuždenci", Sofija, 2004.
 5. Pet'r Pašov: "B''lgarska gramatika", Sofija, 2002.
Dopunska literatura
 1. Popis preporučene literature isti je kao za predmet Tečaj bugarskog jezika 1.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar